Sākumlapa > Tēmas > Personas
Kirils Munkēvičs

Kirils Munkēvičs

Kirils Munkēvičs (dzimis Oskars Munkēvičs: 1879. g. 6. janvārī Kuldīgas apriņķa Sātiņu pagastā, Krievijas impērijā – 1951. g. 7. februārī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Kirils (Oskars) Munkēvičs ir dzimis laukstrādnieka ģimenē; tēvs – Georgijs, māte – Bille (dz. Zommerfelda). Drīzumā pēc piedzimšanas Kirils Munkēvičs nokristīts par Oskaru kā luterticīgs, 1890. gadā viņš pārgājis pareizticībā.

Viņš mācījies Saldus pareizticīgo draudzes skolā. 1895. gadā viņš sācis mācīties Baltijas Skolotāju seminārā Kuldīgā, 1899. gadā beidzis šo semināru un strādājis par skolotāju Bērzaunes pareizticīgo draudzes skolā.

No 1902. gada Kirils Munkēvičs strādājis par skolotāju zemākā līmeņa dārzkopības skolā Gorku Lauksaimniecības vidusskolā Mogiļovas guberņā (patlaban – Vitebskas apgabals Baltkrievijā), tajā pašā laikā viņš mācījies šajā vidusskolā un absolvējis to 1906. gadā.

No 1907. gada K. Munkēvičs bijis grāfa Potocka muižas pārvaldnieks Grodņas guberņā, pēc tam - Vilenkina muižas pārvaldnieks Maskavas guberņā. No 1909. gada K. Munkēvičs - speciālo priekšmetu skolotājs Kučerovas Zemākajā lauksaimniecības skolā; no 1910. gada – Marjinogorkas Zemākajā lauksaimniecības skolā Minskas guberņā; no 1916. gada – Smoļinas Zemākajā lauksaimniecības skolā.

1911. gadā K. Munkēvičs beidzis žurnālistu kursus Odesā. Viņš publicējies “Rīgas Avīzē” un krievu laikrakstos ar pseidonīmiem “Lētus”, “Skļarskis”, “Kurļandskis”.

1921. gada jūlijā Kirils Munkēvičs atgriezies Latvijā. No 1921. gada novembra  Munkēvičs  - vecākais agronoms Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamentā (1924. gadā Lauksaimniecības departaments un Zemju departaments apvienots Zemkopības departamentā); šeit viņš organizējis un vadījis lauksaimniecības izglītības lietas.

No 1922. gada K. Munkēvičs studējis Valodu institūta Seno valodu fakultātē. 1923. gadā pēc šā institūta absolvēšanas viņš uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitātē, tās beidzis 1927. gadā.

1925. gadā K. Munkēvičs kandidējis Rīgas pilsētas domes vēlēšanās, taču par deputātu netika ievēlēts.

No 1927. gada novembra viņš – vecākais agronoms Centrālās zemes ierīcības komitejas Senāta nodaļā.

K. Munkēvičs pastāvīgi publicējies Latvijas presē.

No 1928. gada 18. janvāra K. Munkēvičs bijis zvērināta advokāta H. Rūša palīgs Rīgā; no 1933. gada 31. maija – zvērināts advokāts Rīgā.

No 1924. līdz 1934. gadam viņš bijis Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedrs.

1929.-1938. gadā Munkēvičs bijis Izglītības ministrijas juriskonsults; 1935.-1936. gadā – Rīgas Valsts komercskolas likumu zinību skolotājs. 

No 1941. gada 27. janvāra K. Munkēvičs – advokāts Rīgas 1. juridiskajā konsultācijā. Nacistiskās okupācijas laikā, 1941. gada 16. septembrī, uz pagaidu termiņu viņš tika ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zvērināts advokāts Rīgā.

No 1942. gada septembra līdz 1943. gada novembrim Kirils Munkēvičs atradies apcietinājumā par politisku darbību. Pēc atbrīvošanas viņš atjaunojis zvērināta advokāta praksi.

No 1944. gada novembra, pēc Rīgas atbrīvošanas no nacistiskajiem okupantiem, K. Munkēvičs bijis advokāts juridiskajā konsultācijā Rīgā. Viņš bijis Latvijas PSR Advokātu kolēģijas prezidija loceklis. 1948. gada martā K. Munkēvičs ar tieslietu ministra pavēli izslēgts no LPSR Advokātu kolēģijas.

1907. gadā Kirils Munkēvičs apprecējies ar Mariju Šperlingu (dzim. 1879. gada 17. septembrī). Šajā laulībā dzimušas 3 meitas: Aleksandra (dz. 1908. g. 24. jūnijā), Vera (dz. 1909. g. 15. jūnijā), kuru 1944. gada 15. jūnijā Rīgas Centrālcietumā nošāvuši nacisti; Jevgēņija (dz. 1912. g. 19. novembrī) un dēls Leonīds (dz. 1918. g. 10. jūlijā).

Meitas Aleksandras vīrs bija zvērināts advokāts Anatolijs Šaļins.

K. Munkēvičs bija studentu korporācijas “Vendia” filistrs dibinātājs.

Kirils Munkēvičs ir miris 1950. gada 7. februārī Rīgā, apbedīts Rīgas Pokrova (Vissv. Dievmātes Patvēruma) kapos.

 

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 365.-366. lpp.;

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011. 443.- 444. lpp.;

LVVA, 7354. f., 1. apr., 551. l.; 1632. f., 1. apr., 14619. l.; 1638. f., 1. apr. 166., 167. l.; 1676. f., 4. apr., 55. l.; 7427. f., 1. apr., 7218. l.

Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīva

Кирилл Мункевич. Заложник гестапо

,

Ilustrācijas tēmai