Sākumlapa > Tēmas > Personas
Polihronijs Prozorovs

Polihronijs Prozorovs

Polihronijs Prozorovs (1882. g. 22. februārī Ukmerģē, Viļnas guberņā, Krievijas impērijā – pēc 1939. gada) – zvērināts advokāts, veticībnieku sabiedriskais darbnieks.

Polihronijs Prozorovs ir dzimis 1882. gada 22. februārī Ukmerģē, Krievijas impērijas Viļnas guberņā (patlaban – Lietuva),  vecticībnieku ģimenē. Viņa tēvs – Aleksejs Prozorovs bija inženieris, māte – Jekaterina (dz. Jefremova). 

1908. gadā Polihronijs Prozorovs absolvējis Pēterburgas Universitātes Juri­disko fakultāti.

No 1908. līdz 1915. gadam P. Prozorovs bijis Kauņas apgabaltiesas tiesamatu kandi­dāts, pēc tam - izmeklēšanas tiesnesis Rokišķos, civildiensta pakāpe - kolēģijas sekretārs.

1921. gada jūlijā Krāslavā P. Prozorovs tika apcietināts un apvainots aģitācijā pret Latvijas valsti un pavalstniecības nelikumīgā iegūšanā, tika ierosināta izraidīša­na no valsts. Vēlāk lēmums atcelts.

1921.–1922. gadā P. Prozorovs privātadvokāts.

No 1924. gada 8. oktobra Polihronijs Prozorovs – zvērināts advokāts Krāslavā.

Tomēr viņš periodiski devies pārraudzīt savu saimniecību Ukmerģē, Lietuvā.

1929. gadā Polihronijs Prozorovs ievēlēts par Krāslavas pilsētas domes deputātu no Vecticībnieku saraksta. 20. gados viņš piedalījies Latvijas vecticībnieku kongresos, 1930. gadā tika ievē­lēts par Lietuvas vecticībnieku kongresa (Kauņā) goda priekšsēdē­tāju.

Pēc 1939. gada Polihronijs Prozorovs izceļojis uz Vāciju. Turpmākais viņa liktenis nav zināms.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 630. l.; LPolitiskās policijas kartotēka;

Барановский B.,  Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши. Вильнюс, 2005. – С. 313.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007. 402. lpp.