Sākumlapa > Tēmas > Personas
Georgijs Bogdanovičs

Georgijs Bogdanovičs

Georgijs Bogdanovičs (arī Georgs Bjgdanovičs; 1891. g. 23. aprīlī Rīgā, Krievijas impērijā –1942. g. 9. janvšrī, Usoļlagā, Molotovas apgabalā, KPFSR) – tiesnesis, Tiesu palātas loceklis.

Georgijs Bogdanovičs dzimis  Rīgā miertiesneša Ivana Bogdanoviča un viņa dzīvesbiedres Anastasijas ģimenē.

Mācījies un beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju. 1914. g. ar I šķiras diplomu beidzis Sanktpēterburgas universitātes Juridisko fakultāti. Sākoties 1. pasaules karam, 1914. g. mobilizēts Krievu armijā, dienējis Kaunas cie­tokšņa artilērijā, ieguvis virsnieka dienesta pakāpi, bijis smagās artilērijas diviziona adjutants, podporučiks. 1918. g. februārī atvaļi­nāts no armijas. 1918. g. maijā - 1919. g. beigās strādājis Siņeļņikovas pilsētas pašvaldībā Ukrainā, bijis pilsētas administrācijas sek­retārs, statistiskā biroja vadītājs. 1920.-1922. g. jūlijā kā Krievijas bēglis dzīvojis Serbu, horvātu un slovēņu karalistē.

1922. g. jūlijā atgriezies Latvijā. 1922. g. 19. septembrī iecelts par Rī­gas apgabaltiesas jaunāko tiesamatu kandidātu (1924. g. 16. jūnijā par vecāko tiesamatu kandidātu); piekomandēts izmeklēšanas tiesnešiem Rīgā un Valmierā. No 1927. g. 7. janvāra izmeklēšanas tiesnesis Rīgas apgabaltiesā. 1927. g. 5. aprīlī iecelts par Latgales apgabaltiesas Daugavpils pilsētas 1. iecirkņa miertiesnesi, vienlai­kus arī Daugavpils pilsētas īres valdes priekšsēdētājs. No 1928. g. 15. febrāra Latgales apgabaltiesas loceklis; strādājis 1. kriminālnoda­ļā. 1928. g. maijā, 1930. g. maijā un jūlijā iesniedzis lūgumus par pārcelšanu uz Rīgas apgabaltiesu (lūgumi nav apmierināti). 1928-31. g. bijis 18. Daugavpils aizsargu pulka Līksnas nodaļas revīzijas komisijas loceklis. No 1931. g. 17. febrāra Tiesu palātas loceklis.

1941. g. 14. jūnijā apcietināts, izvests uz Soļikamskas Usoļlaga soda nometnēm.

Georgijs Bogdanovičs miris 1942. g. 9. janvārī Soļikamskas nometnē.

Precējies ar Alīdi Minnu Leontīni Miķelsoni (dz. 1901. g. 2. novembrī Jaunpilī), meita Agnija (1926. g. 23. decembrī Rīgā – 2011. g. janvārī Rīgā), dēls Gvidons Pāvels (1929. g. 30. jūljā Koknesē – 2007. g. 4. oktjbrī Sidnejā, Austrālijā; trimdas sabiedriskais darbinieks).

Informācijas avoti:

LATVIJAS TIESNEŠI.Senāts, Tiesu palāta un apgabaltiesas biogrāfijās. 1918-19140. Sastādītāji Dr. hist. Ērika Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2017, 64.-65. lpp.

LNA LVVA, 1534. f., 5. apr., 25. l.; 1536. f., 26. apr., 51. l.;

Aizsargu karto­tēka;

LNA LVA, 1987. f.,  1. apr., 12910. l.;

Es viņu pazistu. Rīga, 1939.