Sākumlapa > Tēmas > Personas
Joakims Buržanadze

Joakims Buržanadze

Joakims Buržanadze (arī Joahims, arī Jakints; 1879. g. 6. jūlijā Kutaisi guberņā, Krievijas impērijā - 1958. g. 20. augustā Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Joakims Buržanadze ir dzimis Občā Kutaisi guberņā; tēvs – Avksentijs, māte – Jeļizaveta (dz. Nikolajeva). Pēc tautības – gruzīns (dažos dokumentos – krievs), pareizticīgs.

1895. gadā Joakims Buržanadze absolvējis Kutaisi Garīgo skolu un iestājies mācīties Garīgajā seminārā. 1902.-1907. gadā viņš studējis tieslietas Tērbatas Universitātē.

Pēc tam – no 1908. gada augusta – J. Buržanadze strādājis par jaunāko tiesamatu kandidātu un no 1910. gada – par vecāko tiesamatu kandidātu Rīgas apgabaltiesā; no 1909. gada bijis sek­retāra palīgs, no 1910. gada – sekretārs apgabaltiesas 1. kriminālnodaļā. No 1914. gada līdz 1917. gada decembrim viņš - papildu miertiesnesis.

Joakims Buržanadze sekmīgi virzījies pa Krievijas impērijas civildienesta karjeras kāpnēm – no 1909. gada viņš – kolēģijas sek­retārs, no 1911. gada – titulārais padomnieks, no 1914. gada – kolēģijas asesors.

Pirmā pasaules kara laikā, 1917. gada augustā, J. Buržanadze evakuējies uz Tērbatu (patlaban -Tartu). Vēlāk viņš tika iecelts par Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanu Valkas apriņķa komitejas priekšsēdētāju.

Padomju varas laikos – no 1919. gada februāra līdz martam – viņš strādājis juridiskajā konsultā­cijā Rīgā.

No 1919. gada jūnija līdz 1922. gada martam J. Buržanadze valsts valodas nezināšanas dēļ pelnījis sev iztiku, strādājot gadījuma darbos.

No 1922. gada 20. decembra Joakims Buržanadze – zvērināts advokāts Rīgā. Viņš bijis Krievu juridiskās biedrības loceklis.

No 1941. gada februāra J. Buržanadze – advokāts Rīgas 1. juridis­kajā konsultācijā. Vācu okupācijas laikā, kopš 1941. gada 13. augusta viņš uz pagaidu laiku tika ieskaitīts advokatūras sastāvā, strādājis par zvērinātu advokātu Rīgā. 

No 1944. gada novembra J. Buržanadze – advokāts Skrīveru juridis­kajā konsultācijā, pēc divām nedēļām – atkal advokāts Rīgā. 1951. gada jūnijā viņš tika atskaitīts no Advokātu kolēģijas. Vēlāk – pensionārs Rīgā.

Joakims Buržanadze ir miris 1958. gada 20. augustā Rīgā.

1924. gadā Joakims Buržanadze apprecējies ar Olgu Romancevu (dz. 1894. g. 4. aprīlī).

Apbalvojumi:  Krievijas impērijas medaļa par godu Romanovu dinastijas valdīšanas 300. gadadienai.

 

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 137. lpp.;

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijaās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 138. lpp.;

LVVA, 2996. f., 2. apr., 50480. l.;

LVVA, 115. f., 14. apr., 66. l.;

Rīgas pilsētas DzNA; LZAKA, 83. l.;

LZAKA, 83. l.;

LVVA, 2996. f., 2. apr., 50480.l.;

LVVA, 115. f., 14. apr., 66.l.;

Rīgas pilsētas DzNA; LA.