Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nazarijs Dmitrijevs

Nazarijs Dmitrijevs

Nazarijs Dmitrijevs  (1884. g. 19. oktobrī Rīgā, Krievijas impērija – 1953. g. Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Nazarijs Dmitrijevs ir dzimis 1884. gada 19. oktobrī  Rīgā. Viņa tēvs – Dijs Dmitrijevs – stradājis par skroderi; māte – Jevdokija (dz. Isajeva). 1903. gadā Nazarijs absolvējis Rīgas Aleksandra ģimnāziju.

1908. gadā Nazarijs Dmitrijevs absolvējis Sanktpēterburgas Universitā­tes Juridisko fakultāti. Pēc tam viņš bijis jaunākais tiesamatu kandidāts Rīgas apgabaltiesā, no 1910. gada – zvērināta advokāta G. Rubinšteina palīgs; no 1915. gada 24. janvāra – zvērināts advokāts Rīgā. Tā paša gada jūlijā viņš devies evakuācijā uz Pēterpili (patlaban - Sanktpēterburga). 1915.–1917. gadā viņš bijis zvērināts advokāts Pēterpilī.

1917.–1919. gadā Nazarijs Dmitrijevs darbojies Krievu Tautas Sociālistiskajā partijā. No 1918. gada marta viņš – miertiesnesis; no 1919. gada maija – tautas tiesnesis; no 1919. gada oktobra – miertiesnesis Odesā. No 1920. gada februāra līdz 1921. gada maijam viņš strādājis par grāmatvedi kredītkooperatīvā Odesā.

1921. gada jūlijā Nazarijs Dmitrijevs atgriezies dzimtenē – Latvijā. No 1921. gada 20. jūlija viņš bijis zvērināts advokāts Rīgā.

Nazarijs Dmitrijevs aktīvi darbojies sabiedriskā dzīvē: Krievu Nacionālajā Savienībā, Krievu juri­diskajā biedrībā Latvijā, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodē, Krievu tautības skautu un gaidu draugu biedrībā, Krievu kultūras draugu biedrībā. No 1930. gada septembra līdz 1931. gada janvārim viņš bijis LSDSP biedrs, izstājies. N. Dmitrijevs bijis Strādnieku arodbiedrības Centrālbiroja juriskonsults.

No 1941. gada janvāra N. Dmitrijevs – Rīgas 1. juridiskās konsultācijas vadītājs un Advokātu kolēģijas prezidija loceklis (līdz jūlijam). Nacistiskās okupācijas laikos, 1942. gada janvārī, N. Dmitrijevs pagaidām ieskaitīts advo­katūras sastāvā, bijis zvērināts advokāts Rīgā.

Pēc nacistu izraidīšanas no Rīgas, no 1944. gada novembra, Nazarijs Dmitrijevs – advokāts 4. juridiskajā konsultācijā Rīgā. Viņš ilgstoši slimojis. 1949. gada februārī ar Latvijas PSR tieslietu ministra pavēli viņš tika izslēgts no Advokātu kolēģijas.

Nazarijs Dmitrijevs ir miris 1953. gadā Rīgā.

Pirmajā laulībā Nazarijs Dmitrijevs bija precējies ar Edīti Jūliju Alīdi Strausu (dz. 1885. g. 4. oktobrī); 1917. gadā viņš otr­reiz apprecējies ar Anastāsiju Žmihovu (dz. 1893. g. 14. novembrī). N. Dmitrijevam bijuši dēls Dijs (1916. g. 5. februārī - 1981. g. 4. jūnijā) un meita Tatjana (dz. 1918. g. 11. septembrī).

Nazarijs Dmitrijevs bijis Krievu studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

 

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 139. l.; 115. f., 14. apr., 160. l.; 2996. f., 4. apr., 8490. l.; LVVA, Politiskās policijas kartotēka;

LZAKA, 136. l.;

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 156.-157. lpp.;

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijaās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 164.lpp.;

«Рутения» в Риге и на чужбине. 1929-1998. Составители: Евгений Осипов, Генрих Гроссен и Димитрий Левицкий. – Вашингтон-Рига, 2005.