Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Kudrjavcevs

Mihails Kudrjavcevs

Mihails Kudrjavcevs (arī Miķelis Kudrjavcevs; 1905. g. 28. aprīlī Pleskavas guberņas Ostrovas apriņķa Kačanovas pagastā, Krievijas impērijā – pēc 1941. g.?) –jurists.

Mihails Kudrjavcevs ir dzimis Pasadskas sādžā, lauk­saimnieka ģimenē; tēvs – Ivans Kudrjavcevs, māte - Marija (dz. Lavrentjeva).

1918. gadā Mihails absolvējis pamatskolu, pēc tam viņš dzīvojis un strādājis vecāku lauku mājās.

1926.-27. gadā Mihails Kudrjavcevs dienējis obligātajā karadienestā Latvijas armijā, 7. Siguldas kājnieku pulkā.

1930. gadā M. Kudrjavcevs absolvējis Purvmalas lauksaimniecības skolu, pēc tam vienu gadu mācījies Malnavas lauksaimniecības skolā. 1931.-33. gadā viņš mācījies Latvijas Tautas universitātē. 1933. gadā viņš izturējis Izglītības ministrijas pārbaudījumus vidusskolas kursa apjomā.

1933. gadā Mihails Kudrjavcevs uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitātē (LU), studijas bei­dzis 1940. gadā. Viņš bija darbojies LU krievu studentu biedrībā.

Padomju laikos, no 1940. gada 14. augusta M. Kudrjavcevs – zvērināta advokāta E. Jostsona palīgs Rīgā. No 1941. gada janvāra viņš strādājis Darba inspekcijā, ticis atskaitīts no Advokātu kolēģijas.

Turpmā­kais Mihaila Kudrjavceva liktenis nav zināms.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 428. l.; 7427. f., 1. apr., 18220. l.;

LUAJ (Latvijas Universitātes juristi-absolventi 1922-1944. Dzīve un darba gaitas. - Rīga, 1999).

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 299.-300. lpp.