Sākumlapa > Tēmas > Personas
Eižens Golubovs

Eižens Golubovs

Eižens Golubovs (Goluboff; 1876. g. 3. maijā Jelgavā, Krievijas impērijā – 1968. g. 10. aprīlī Bādzēgebergā, VFR ) – zvērimāts advokāts.

Eižens Golubovs ir dzimis Jelgavā, Krievijas impērijas Kurzemes guberņā. Viņa tēvs – Vasīlijs Golubovs, krievs, bijis valdes darbvedis. Eižens Golubovs mācījies Jelgavas pilsētas ģimnāzijā, vēlāk – Rīgas pilsētas ģimnāzijā. No 1896. līdz 1900. gadam viņš studējis tieslietas Pēterburgas Universitātē.
No 1900. gada Eižens Golubovs – zvērināta advokāta V. Ungerna-Šternberga palīgs Ventspilī; no 1909. gada 4. aprīļa – zvērināts advokāts.
Eižens Golubovs bijis Ventspils pilsētas domes locek¬lis, arī tās priekšsēdētājs. Pirmā pasaules kara laikā viņš dzīvojis Pēterpilī (patlaban – Sanktpēterburga).
1919. gada ziemā E. Golubovs devies uz Vāciju, dzīvojis Berlīnē un strādājis par juridisko padomdevēju.
1931. gadā Eižens Golubovs atgriezies Latvijā, no 1931. gada 9. decembra viņš bijis zvērināts advokāts Ventspilī.
No 1934. gada E. Golubovs - vācu Ventspils labdarības biedrības priekšsēdētāja biedrs un kasieris.
1939. gada 6. decembrī E. Golubovs tika atskaitīts no zvērinātu advokātu skaita un dzēsts no saraksta sakarā ar izstāšanos no Latvijas pavalstniecības. Pēc tam viņš izceļojis uz Vāciju.
Pēc Otrā pasaules kara beigām Eižens Golubovs – tiesas padomnieks Vācijas Federatīvajā Republikā.
Eižens

Viņš bija precējies, dzīvesbiedre - Karlīne Šarlote Matilde (dz. 1868. g. 27. maijā).

Golubovs ir miris 1968. gada 10. aprīlī Bādzēgebergā, Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē, VFR.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 230.l.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 205.-206. lpp.