Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Kosteničs

Viktors Kosteničs

Viktors Kosteničs (1881. g. 27. decembrī Sanktpēterburgā, Krievijas impērijā – 1959. g. 9. oktobrī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Viktors Kosteničs ir dzimis zvērināta advokāta Grigorija Kosteniča ģimenē; māte – Aleksandra (dz. Petroškova). No 1883. gadā Kosteniču ģimene dzīvojusi Voroņežā, pēc tēva nāves, no 1895. gada – Rīgā. Viktors absolvējis Rīgas Aleksandra ģimnāziju, 1907. gadā – Pēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti.

No 1908. gada Viktors Kosteničs – zvērināta advokāta V. Aleksandrova palīgs Rīgā un Rīgas-Orlas dzelzceļa juriskonsulta palīgs. No 1913. gada 1. maija viņš bijis zvērināts advokāts.

Pirmajam pasaules sākoties, 1915. gadā, Viktors Kosteničs evakuējies uz Vitebsku, vēlāk – uz Orlu un Simferopoli, strādājis par dzelzceļu juriskonsulta palīgu. Pēc lieli­nieku ienākšanas Krimā viņš tika nosūtīts uz Maskavu, bijis darbvedis Dzelzceļu Tautas komisariāta Komercnodaļā. Vēlāk viņš strādājis par dzelzceļu juriskonsultu atkal Orlā.

1922. gada janvārī Viktors Kosteničs atgriezies Latvijā. No 1922. gada 15. marta  zvērināts advokāts Rīgā. No 1931. gada V. Kosteničs bijis Zvērinātu advokātu padomes loceklis, Valsts satik­smes direkcijas Tieslietu galvenās grupas juriskonsults Rīgā.

Viktors Kosteničs bijis Pareiz­ticīgās Baznīcas Latvijas eparhijas Sinodes loceklis līdz 1940. gada jūlijam, kā arī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles draudzes padomes loceklis. V. Kosteničs darbo­jies Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā.

Padomju laikos, no 1941. gada 27. janvāra, V. Kosteničs – advokāts Rīgas 2. juridiskajā kolēģijā.

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada vasarā, viņš piedalī­jies Zvērinātu advokātu padomes darbības atjaunošanā. 1941. gada 13. augustā viņš tika pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, līdz 1944. gada augustam bijis zvērināts advokāts Rīgā, kā arī Zvērinātu advokātu padomes loceklis. V. Kosteničs bijis arī Latvijas apga­bala Dzelzceļu direkcijas juriskonsults.

Pēc Otrā pasaules kara Viktors Kosteničs strādājis Latvijas PSR Patērētāju savienības Rīgas Centrālajā universālajā bāzē.

1909. gadā Viktors Kosteničs salaulājies ar Rīgas Pokrova (Vissv. Dievmātes Patvēruma) baznīcas psalmotāja meitu Olimpiādu Nikoļsku (1885. g. 9. jūlijā – 1938. g. 11. februārī).

V. Kosteničs bijis Krievu studentu korporācijas “Ruthenia” goda filistrs.

Viktors Kosteničs ir miris 1959. gada 9. oktobrī Rīgā.

Apbalvojums:  

Latvijas Triju Zvaigžņu V šķiras ordenis.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 404.l.; 1376. f., 2. apr., 12335.l, 197. lp.; 7469. f., 2. apr., 6.l., 4. lp.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 287. lpp.

«Рутения» в Риге и на чужбине. Составители: Е.А. Осипов, Г.Г. Гроссен и Д.А. Левицкий. – Вашингтон-Рига, 2005.