Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Ņikanorovs

Anatolijs Ņikanorovs

Anatolijs Ņikanorovs (1912. g. 13. novembrī Rīgā, Krievijas impērijā – 1945. g. 17. aprīlī Pilzenē/ Plzeņā, Čehoslovakijā) – zvērināts advokāts.

Anatolijs Ņikanorovs ir dzimis Rīgā, zvērināta advokāta palīga Porfirija Ņikanorova ģimenē; māte – Natālija (dz. Ivļeva).

Pirmā pasaules kara laikā Ņikanorovu ģimene atradusies evakuācijā Pēterpilī (patlaban – Sanktpēterburga), vēlāk – Tveras guberņā.

1922. gada maijā Ņikanorovu ģimene atgriezusies Latvijā. Anatolijs mācījies Rīgas pilsētas 4. krievu pamatskolā, no 1926. gada – Rīgas valsts krievu ģimnāzijā, pēc tās absolvēšanas 1930. gadā, viņš uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitātē (LU), kuru absolvējis 1935. gadā.

Vienlaikus studijām 1930.-1935. gadā viņš bijis darbvedis sava tēva, zvērināta advokāta P. Ņika­norova birojā. No 1935. gada 20. novembra Anatolijs Ņikanorovs – zvērināta advokāta P. Ņikanorova palīgs Rīgā.

1936.- 1937. gadā A. Ņikanorovs – obligātajā karadienestā Latvijas armijā, die­nējis Vidzemes divīzijas pārvaldē.

No 1940. gada novembra līdz 1941. gada februārim A. Ņikanorovs bijis arī nacionali­zēto namu pārvaldnieks Rīgā. 1941. gada janvārī viņš tika ieskaitīts Advokātu kolēģijā, tā paša gada 24. februārī atskaitīts kā valsts iestādes darbinieks (juriskonsults “Aeroflot” Baltijas pārvaldē).

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada 13. augustā, Anatolijs Ņikanorovs pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zvērināta advokāta P. Ņika­norova palīgs Rīgā, no 1942. gada 7. jūlija – zvērināta advokāta N. Vologina palīgs Rīgā; no 1944. gada 11. maija – zvērināts advokāts. Viņš darbojies krājaiz­devu kasē “Draugs”.

Anatolijs Ņikanorovs bijis krievu studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

1941. gada 27. aprīlī viņš apprecējies ar Nadeždu Naumovu (1914. g. 29. jūnijā –1945. g. 17. aprīlī).

1944. gadā Ņikanorovu ģimene devusies bēgļu gaitās uz Rietumiem. 1945. gada 17. aprīlī Anatolijs Ņikanorovs kopā ar sievu gājis bojā gaisa uzlidojuma laikā Pilzenei / Plzeņai, tolaik šī pilsēta atradusies nacistu okupētajā Čehoslovākijas teritorijā.

Ņikanorovu mazgadīgais dēls Andrejs izdzīvojis uzlidojuma laikā, dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 563.l.; 7427. f., 1. apr., 15221.l.;

LUAJ.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007. 373. lpp.

«Рутения» в Риге и на чужбине. Составители: Е.А. Осипов, Г.Г. Гроссен и Д.А. Левицкий. – Вашингтон-Рига, 2005.