Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gabriēls Meņšikovs

Gabriēls Meņšikovs

Gabriēls Meņšikovs (arī Gavrila Meņšikovs; 1879. g. 4. novembrī Rīgā, Krievijas impērijā - 1945. g. 18. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – no 1924. g. līdz 1933. g. Liepājas apgabaltiesas loceklis, no 1933. g. Latgales apgabaltiesas loceklis (no 1934. g. jūlijā Daugavpils apgabaltiesas loceklis), zvērināts advokāts.

Gabriēls (Gavriils) Meņšikovs ir dzimis pareizticīgo garīdznieka Jemeļjana Meņšikova ģimenē, kurš ilgus gadus kalpojis Straupes baznīcā; māte – Vera (dz. Kurmanova).

1901. gadā Gabriēls (Gavriils) Meņšikovs ir absolvējis Rīgas Aleksandra ģimnāziju, 1906. gadā – Pēter­burgas Universitātes Juridisko fakultāti ar 1. šķiras diplomu.

Pēc tam viņš bijis jaunākais tiesamatu kandidāts Rīgas apgabaltiesā. No 1908. gada G. Meņšikovs - prokurora biedra vietas izpildītājs Opočkā, Pleskavas guberņā; no 1909. gada – izmeklēšanas tiesnesis Viļeikā, Vilnas guberņā (patlaban Viļeika atrodas Baltkrievijas teritorijā).

No 1911. gada G. Meņšikovs – izmeklēšanas tiesnesis Liepājas apgabaltiesas Ventspils iecirknī, pēc tam – Liepājas 2. iecirknī.

Pirmā pasaules kara laikā Gabriēls Meņšikovs atradies evakuācijā Jaroslavļā (Krievijā), kur uzdots pārzināt visus eva­kuētās Liepājas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnešu iecirkņus.

No 1919. g. 22. septembra tiesamatu kandidāts Liepājas apgabal­tiesā (prokurora biedra v. i.). 1919. g. 29. decembrī iecelts par Rīgas ap­gabaltiesas prokurora biedru, 1921. g. 21. janvārī par Tiesu palā­tas prokurora biedru. 1923.-24. g. Tiesu palātas prokurora v. i.

1924. g. no 5. jūnija līdz 1933. g. 11. februārim Liepājas apgabaltiesas loceklis; strā­dājis kriminālnodaļā. No 1933. g. 4. februāra Latgales apgabaltiesas (no 1934. g. 20. jūlija Daugavpils apgabaltiesa) loceklis (pēc paša lūguma); strādājis 1. kriminālnodaļā.

Darbojies Latvijas Tiesnešu biedrībā.

1940. g. 30. decembrī (no 1940. g. 1. janv.) ar Latvijas PSR tieslietu tautas komisāra A. Jablonska pavēli atbrī­vots no amata sakarā ar Latvijas PSR tiesu sistēmas reorganizāci­ju.

Vācu okupācijas laikā no 1943. gada 6. marta G. Meņšikovs bijis zvērinats advokāts Prei­ļos. 1943. gada 20. oktobrī viņš tika atskaitīts no zvērinātu advokātu skaita.

1907. gadā Gabriēls (Gavriils) Meņšikovs apprecējies ar Pelageju (dzim. Dihanova; 1883. g. 5. augustā – 1974. g. 4. augustā); dzīvesbiedre bija Sanktpēterburgas Smoļnija Dižciltīgo jaunavu institūta absolvente.

Meņšikovu ģimenē ir dzimis dēls Nikolajs (1908-1988), viņš apprecējies ar Natāliju Šaļinu, Latvijas Tiesas palātas locekļa Nikolaja Šaļina meitu. G. Meņšikova meita – Nadežda (pēc apprecēšanās – Astaškeviča; 1912. g. 22. aprīlī – 1996. g. 30. novembrī) strādājusi par skolotāju Rīgā.

Gabriēls (Gavriils Meņšikovs ir miris 1945. gada 18. septembrī Rīgā.  

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 352.-353. lpp.

LATVIJAS TIESNEŠI.Senāts, Tiesu palāta un apgabaltiesas biogrāfijās. 1918-19140. Sastādītāji Dr. hist. Ērika Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2017, 184. lpp.

LNA LVVA, 7354. f., 1. apr., 515.l.; 3234. f., 32. apr., 45810.l.

LNA LVVA, 1612. f., 12. apr., 75.l.; 7354. f., 1. apr., 515.l.; 3234. f., 32. apr., 45810.l.