Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Malkins

Nikolajs Malkins

Nikolajs Malkins (1881. g. 12. novembrī Liepājā, Krievijas impērijā – 1943. g. 20. maijā Vjatlagā, KPFSR Kirovas apgabalā) – zvē­rināts advokāts.

Nikolajs Malkins ir dzimis Liepājā; tēvs - Aleksandrs Malkins, māte – Anna (dz. Ņikiforova). N. Malkins absolvējis universitāti. No 1913. gada 9. februāra viņš bijis zvērināts advokāts Liepājā.

1919.-27. gadā N. Malkins - Liepājas apgabaltiesas Ieslodzīto pirmstermiņa atbrī­vošanas komisijas loceklis. 1920.- 1930. gados N. Malkins – zvērināts advokāts Liepājā. 1924. gadā viņš tika ievēlēts par zvērinātu advokātu palīgu konferenču vadītāju Liepājā.

Nikolajs Malkins bijis Liepājas Juristu biedrības priekšsēdētāja biedrs. Viņš aktīvi darbojies Liepājas Krievu literatūras un mākslas biedrībā, bijis tās priekšsēdētājs, kā arī darbojies Svētās Trijādības - Sv. Sergija brālībā.

1928.- 31. gadā N. Malkins bijis Liepājas pilsētas domes loceklis no Krievu bloka saraksta.

Padomju varas laikos, 1941. gada janvārī, viņš tika ieskaitīts Liepājas juridiskajā konsultācijā.

1941. gada 14. jūnijā Iekšlietu Tautas komisariāta represīvie orgāni apcietinājuši advokātu N. Malkinu un viņš ticis pārvests uz Vjatkas soda nometnēm (KPFSR Kirovas apgabalā). 1942. gada 5. decembrī viņam piespriesti 8 gadi ieslodzījumā kā “vācu izlūkdienesta rezidentam Liepājā”.

1904. gadā Nikolajs Malkins apprecējies ar Jekaterinu Guļajevu (1884. g. 13. februārī – 1947. g. 24. decembrī mirusi izsūtījumā Krasnojarskas novadā).

Nikolajs Malkins ir miris 1943. gadā 20. maijā ieslodzījumā soda nometnē - Vjatlagā.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 508.l.; LVA, 1986. f., 2. apr., P-10666.1.; 1987. f., 1. (Liepāja) apr., 15086.l.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 339.-340. lpp.