Korporeļu kāzas: Hēlene Bērziņa stājas laulībā ar Ļevu Francmani

Korporeļu kāzas: Hēlene Bērziņa stājas laulībā ar Ļevu Francmani

Korporeļu kāzas: laulībā stājas Hēlene Bērziņa no korporācijas „Sororitas  Tatiana” un Ļevs Francmanis no „Ruthenia”