Fotogrāfijas no krievu sieviešu studenšu korporācijas “Sororitas Tatiana” arhīva: 1932–1940

Fotogrāfijas no korporācijas “Sororitas Tatiana” arhīva

Fotogrāfijā no kreisās uz labo redzamas korporācijas locekles:  Ņina Bolodko (Kuzņecova) – nākamā juriste,  Marianna Valujeva  (Brēdenfelde) – ārste-oftalmoloģe, Natālija Sinaiska – juriste;   stāv:   Margarita Morozova (Saltupe) – ārste-terapeite, mākslinieka Jevgēnija Kļimova jaunrades popularizētāja.

Fotoalbumu sagatavoja Svetlana Francmane un Tatjana Feigmane

No pulkveža līdz Rīgas pilsētas valdes rasētājam

Bijušajam Krievijas armijas pulkvedim Pāvelam Severskim (Siverskim) (1875-1943), tāpat kā daudziem citiem kādreizējiem viņa  armijas biedriem, nokļūstot emigrācijā, bija būtiski jāmaina dzīvesveids.

Fotoalbumu sagatavoja Dāvids Štubrins un Tatjana Feigmane

Fotogrāfijas no Ostrouhovu ģimenes albuma

Fotoattēli, kuros ir atainota Rīgā pazīstamā valsts, sabiedriskā un teātra darbinieka Leonīda Ostrouhova (1867-1937) dzīve un darbība
Fotoalbumu sagatavojis Viktors Ostrouhovs (Vācija) - Leonīda Ostrouhova mazdēls

JURIJA ABIZOVA PIEMIŅAI

Fotoalbums veltīts izcila Latvijas krievu kultūras darbinieka Jurija Abizova piemiņai sakarā ar viņa nāves 10. gadadienu
Fotoalbumu sagatavojis Valērijs Blumenkrancs

Latvijas aeronautikas vēsture

Latvijas aeronautikas vēsture
Fotoalbumu sagatavojis profesors Vladimirs Šestakovs

Fotogrāfijas un dokumenti no Veras Bartoševskas arhīva

Fotogrāfijas un dokumenti no Veras Bartoševskas arhīva

Вера Бартошевская: 1920-30 годы по семейным архивам

Fotoalbumu sagatavoja Vera Baeroševska

Fotoalbums par Ņinas Kuzņecovas (Bolodjko) studiju gadiem

Fotogrāfijas no ģimenes arhīva

Ņina Kuzņecova (1914-1999)

Fotoalbumu sagatavoja Vladimirs Kuznecovs, Viktorija Matisone un Tatjana Feigmane

Fotogrāfijas no Šaļinu ģimenes arhīvā

Nikolajs Šaļins

Николай Иванович Шалин о своих предках и родителях

Anatolijs Šaļins

Fotoalbumu  sagatavoja Jevgenija Stroganova (dz.Šaļina) - Nikolaja Šaļina mazmeita un Anatolija Šaļima meita

Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīvā

Kirils Munkēvičs

Заложник гестапо

Fotoalbumu sagatavoja K.Munkēviča mazmeita Jevgenija Stroganova (dz. Šaļina)

Fotogrāfijas no Polujanu ģimenes pēcteču arhīva

Polujanu ģimenes ciltskoks
Fotoalbumu sagatavojusi Annas un Nikolaja Šaļinu mazmeita  - Jevgenija Stroganova (dz. Šaļina)
Lapas1 2 3 4 5 6 7 8