Lieldienu dievkalpojums bijušajā Sv.Pētera un Sv. Pāvila katedrālē 2012.gada 15.aprīl

Lieldienu dievkalpojums bijušajā Sv.Pētera un  Sv. Pāvila katedrālē 2012.gada 15.aprīl

Sv.Pētera un Pāvila baznīca

Fotoalbumu sagatavoja Svetlana Kovaļčuka

 

Rīga vācu okupācijas pirmajās dienās (1941. gada jūlijs)

Rīga vācu okupācijas pirmajās dienās (1941. gada jūlijs).
Fotoalbumu sagatavojis Andrejs Zujevs.

KRIEVU AIZROBEŽAS DZEJNIEKI UN RAKSTNIEKI

Jevgēņija Kļimova (1901-1990) skicējumi, kas zīmēti no 1935. līdz 1977. gadam tiekoties ar aizrobežas krievu dzejniekiem un rakstniekiem.

Jevģenijs Kļimovs

Rīga un rīdzinieki XX gadsimta sākumā

Fotogrāfijas no Andreja Zujeva kolekcijas.

Rīga XIX-XX gadsimta mijā

Foto albumu sagatavojis Andrejs Zujevs.

Par pagatni bez nostaļģijas

1960.gadā Pļaviņu HES celtniecības laikā dibinātā ciemata, vēlāk Stučkas pilsēta (no 1991.g. - Aizkraukle) vēsture  kolekcionāra Andreja Zujeva skatienā.
Albumu sagatavojis Andrejs Zujevs.

Fotoalbums no krievu pareizticīgās Petrovu ģimenes arhīva. Šī ģimene nāk no Rīgas strādnieku nomales – Sarkandaugavas.

Fotoalbums no krievu pareizticīgās Petrovu ģimenes arhīva. Šī ģimene nāk no  Rīgas strādnieku nomales – Sarkandaugavas.
Fotoalbumu sagatavojuši : G. Petrovs, S. Kovaļčuka, T. Feigmane.

Fotogrāfiju kolekcija par Pļaviņu HES celtniecību.

Pļaviņu HES tika uzcelta laikā no 1961. līdz 1966. gadam. Patreiz pēc savas jaudas (868,5 MW) tā ir lielākā Baltijas valstīs un otrā Eiropas Savienībā.
Fotoalbumu sagatavojis Andrejs Zujevs.

Mākslinieka Pētera Šetohina daiļdarbu fotoalbums

Pēteris Šetohins dzima Rīgā 1930. gadā dzimto rīdzinieku ģimenē. Pēc kara absolvēja Rīgas Mākslas un arhitektūras skolu. Noformēja Rīgas veikalu vitrīnas, paralēli nodarbojās ar glezniecību. Aptuveni 1000 gleznu autors. Galvenā tēma viņa daiļradē ir ainavas, klusā daba un ziedi. Mākslinieks miris Rīgā 2014.gadā 1.oktobrī.
Fotoalbumu sagatavoja : P. Šetohins  un Т. Feigmane.

Fotogrāfijas no Lunsku un Šetohinu ģimeņu albuma

Lunsku un Šetohinu ģimenes pieder pie dzimto rīdzinieku skaita. Vladimirs Lunskis bija Vidzemes guberņas un sinodālais arhitekts. Vladimirs Šetohins bija labas balss īpašnieks un  1920.-1930. gados uzturēja operas studiju. 1916. gadā Lunsku un Šetohinu ģimeņu starpā izveidojās radnieciskas saites. No šīs laulības piedzima divi bērni : Zoja un Pjotrs (sk. viņa albumu). 

Vladimirs Lunskis
Pēteris Šetohins
Олег Пелевин. Архитектор В.И.Лунский
Fotoalbumu sagatavojuši: P Šetohins un Т.Feigmane.

Fotogrāfijas un dokumenti no Larisas Čuhinas (1913-2002) arhīva

Larisa Čuhina (dzim. Stobuvņika) 1939. gadā absolvēja Viļņas Stefana Batorija Universitātes Filozofijas fakultāti, tomēr Otrais Pasaules karš pārtrauca viņas zinātnisko karjeru. Uz Rīgu Larisa Čuhina pārcēlās 1948. g., bet ilgus gadus tā arī nevarēja strādāt savā specialitātē. Viņai nācās atkārtoti studēt mācību kursu Ļeņingradas Universitātē (1964.). 1967. gadā viņa aizstāvēja kandidāta, bet 1985. g. – doktora disertāciju. Kopš 1966. gada viņa strādāja LPSR ZA Vēstures insitūtā, bet kopš  1981. g. un līdz pat savai nāvei Filozofijas un Tiesību institūtā  (kopš 1991. g. – Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts).

Svetlana Kovaļčuka. Larisa Čuhina
Fotoalbumu sagatavoja : S. Čuhins, S. Kovaļčuka,  Т.Feigmane.
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8