Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jevgeņijs Kļimovs

Jevgeņijs Kļimovs

Jevgeņijs (Eižens) Kļimovs (1901.g. 8.maijā Jelgavā - 1990.g. 29.decembrī Ņujorkas štatā, ASV) – mākslinieks.

Jevgeņija Kļimova liktenis ir cieši saistīts ar Latviju. Te viņš nāca pasaulē, te studēja Mākslas akadēmijā, te kļuva par mākslinieku un pedagogu, atstājot aiz sevis lieliskus audzēkņus.
Jevgeņijs Kļimovs dzimis 1901. gadā Mītavā (tagad Jelgava), toreizējās Kurzemes guberņas lielākajā pilsētā. Viņa bērnība aizritēja dažādās Baltijas pilsētās un Varšavā. Skolas laiks pagāja Sanktpēteburgā. Ģimnāziju viņš beidza dienvidos, Novočerkaskā, bet pirmos patstāvīgos soļus spēra Rīgā, jaunās Latvijas Republikas galvaspilsētā.
Sekojot ģimenes tradīcijām, Jevgeņijs Kļimovs nolēma kļūt par arhitektu, taču viņam, nelatvietim ar sliktām latviešu valodas zināšanām, šis izglītības ceļš bija slēgts. Tāpēc viņš iestājās Mākslas akadēmijas Figurālās glezniecības darbnīcā pie profesora Jāņa Tilberga.
Jānis Tilbergs savulaik bija mācījies Pēterburgas Mākslas akadēmijā un īpašu uzmanību pievērsa precīzam zīmējumam. Jevgeņijs Kļimovs no Latvijas Mākslas akadēmijas iznāca (1929. gadā) kā nepārspējams zīmētājs un smalks gleznotājs. Mākslas vēstures kursu viņam lasīja profesors Boriss Vipers, krievu zinātnieks ar pasaules vārdu.
Taču pieticīgajā Latvijā izdzīvot ar „tīro” mākslu bija neiespējami. Kļimovs atrada sevi pedagoģiskajā darbā. Vairāk nekā desmit gadus viņš pasniedza zīmēšanu un mākslas vēsturi Lomonosova (vēlāk – Valdības krievu) ģimnāzijā. Un vienlaikus izpaudās arī kā gleznotājs.
Baltijā Kļimovs meklēja savu, krievisko cilvēku, tradīcijas un pagātni. Viņa litogrāfiju albumi atspoguļo ne tikai pazīstamus (un nezināmus) Vecrīgas un citu Latvijas pilsētu stūrīšus, bet arī tolaik Igaunijas sastāvā iekļautā Pečoru novada skatus. Izborskas senā klostera drupas, Pleskavas – Pečoru klostera baznīcas, krievu sādžiņas – to visu Kļimovs ar lielu mīlestību skicēja un gleznoja savos audeklos. Rīgā izdotais viņa albums „Pa Pečoras novadu” saņēma pozitīvas cilvēku atsauksmes, tostarp no tādiem krievu kultūras pārstāvjiem ārzemēs kā filosofs Iļjins, rakstnieks Šmeļovs, mākslinieks un mākslas zinātnieks Benua.
Desmit pirmskara gados Kļimovs izdeva deviņus litogrāfijas albumus. 1939. gadā iznākušajā Latvijas tēlotājas mākslas izziņu grāmatā māksliniekam veltīts atsevišķs raksts, kurā viņa daiļrade guvusi augstu novērtējumu.
Daudz spēka mākslinieks veltīja ikonu glezniecībai, seno ikonu pētīšanai un restaurācijai. Viņš tika uzskatīts par „pieredzējušu, zinošu un apgarotu ikonu gleznotāju”, kura stilam raksturīga „stingra attieksme pret kompozīciju, precīzs zīmējums, gaišs un priecīgs kolorīts”. Kopdarbībā ar Juriju Rikovski Kļimovs Rīgas Svētā Jāņa priekšteča pareizticīgo baznīcā izveidoja ielu sienas fresku „Trīsvienība”. Mozaīkas tehnikā tapa Jāņa Kristītāja tēls, kas rotāja Pokrova pareizticīgo kapsētas kapliču.
Kara laikā Jevgeņijs Kļimovs turpināja strādāt. Pasniedza ģimnāzijā, daudz braukāja apkārt un visur zīmēja, - it kā gribēdams atvadīties no Dzimtenes. 1942. gadā Rīgā viņš taisīja skices mozaīkas ikonai „Svētā Trīsvienība” (pēc A. Rubļova motīviem), lai pasniegtu kā dāvanu Pleskavas Svētās Trīsvienības katedrālei. Par saviem līdzekļiem vienā no labākajām Eiropas darbnīcām pasūtīja ikonas tehnisko izpildījumu. Brīnumainā kārtā gatavā ikona sasniedza savu adresātu.
1944. gadā, saņemot Prāgas N. Kondakova Arheoloģiskā institūta ielūgumu ieņemt ikonu restauratora vietu, mākslinieks pameta Latviju. Kā izrādījās, uz visiem laikiem. Apceļojot daudzas Eiropas pilsētas, viņš kopā ar ģimeni devās uz Kanādu, kur aizvadīja savas dzīves otro pusi.
Ziemeļamerikā Kļimovs turpināja mākslinieka un pedagoga darbu. Šeit, tāpat kā Latvijā, viņu gaidīja atzīšana. Izziņu krājumā „Kanādas mākslinieki” (1971) īpaši uzsvērts Jevgenija Kļimova ieguldījums šīs valsts mākslas dzīvē. Kļimovs ir vairāk nekā 300 publikāciju autors, starp kurām izceļas grāmata „Krievu mākslinieki”, kas pirmoreiz izdota 1974. gadā Ņujorkā.
„Krievu māksliniekiem,” raksta autors, tādējādi vienlaikus uzsverot arī savu kredo, „glezniecība nekad nav bijusi vaļasprieks vai rotaļa, bet gan savu jūtu atklāšana Dieva un dabas skaistuma priekšā, nepieciešamība apzināties savu nacionālo raksturu, savu vēsturisko pagātni. Krievu mākslinieks tic, ka māksla ir saistīta ar tikumību un patiesības slāpēm, ka skaistums, labsirdība un īstenība nevar pastāvēt atsevišķi, katra par sevi, bet gan tikai kopsakarā.”
„Ir cilvēki, atmiņas par kuriem attīra dvēseli,” rakstīja kāds no Jevgeņija Kļimova tuviem paziņām. Viņa mākslai piemīt tieši šī neparastā īpašība.

                                                                                                                Aleksandrs Malnačs

 

P.S. Jevgeņijam Kļimovam bija trīs brāļi:: mūzikas pasniedzējs Konstantīns, antikvārs Georgijs un inženieris Pāvels (1899 - 1970).

В.Н. Сергеев. Поездка в Псков. Эпизод из жизни выдающегося художника русского зарубежья Е.Е. Климова (1901-1990). - Московский журнал, 2015, №6.

В.Н.Сергеев. Климов Евгений Евгеьевич. - Православная энциклопедия. Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Том XXXV. - Москва, 2014.

Е.Е. Климов. Из воспоминаний художника

Jevgēnija Kļimova mākslas darbu fotoalbums, kuru sagatavoja M.Saltupe (1917-2006)

Krievu aizrobežas dzejnieki un rakstnieki J.Kļimova zimējumos

Евгений Климов. Русские художники

Евгений Климов. Заметки (предисловие и примечания Бориса Равдина)

Евгений Климов. Русское искусство в эпоху Пушкина

Евгений Климов. О  росписи православных храмов и об иконописи

Евгений Климов. Искусство Новгорода и Пскова

Евгений Климов. О русской иконописи

Евгений Климов. Мысли о прекрасном

Евгений Климов. О современной советской живописи и о социалистическом реализме

Евгений Климов. В защиту русской живописи

Евгений Климов. «Не все то золото, что блестит»

Материалы о Е.Е.Климове из личного архива М.В.Салтупе

 

Ilustrācijas tēmai