Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksejs Kļimovs

Aleksejs Kļimovs

Aleksejs Kļimovs (Alexis Klimoff  – publikācijās angļu valodā) (1939. g. 23. aprīlī Rīgā, Latvijā) – profesors, speciālists krievu literatūrā, Krievu akadēmiskās grupas ASV priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs 2011.–2018. gadā.

Aleksejs Kļimovs piedzima Rīgā mākslinieka Jevgeņija Kļimova (1901–1990) un  viņa dzīvesbiedres Marijas (dzimusi Morozova, 1902–1978) ģimenē. Viņš bija otrais bērns ģimenē, viņam bija vecākais brālis Iļja (1936–2020).

Baltijas aneksija un tai sekojošās represijas pamudināja Kļimovu ģimeni, tāpat kā daudzus latvijiešus, 1944. gadā atstāt dzimteni. Kļimovi vispirms apmetās Čehoslovākijā, kur Alekseja tēvs strādāja par  svētbilžu restaurētāju N. Kondakova  Arheoloģijas institūtā, 1945.–1949. gadā ģimene dzīvoja Heidenheima ciemā, Bavārijā, kas bija amerikāņu Vācijas okupācijas zonā. Šeit Aleksejs iestājās sākumskolā, pirmās četras klases mācījās vācu tautskolā (Volksschule).

1949. gada septembrī, pēc atļaujas saņemšanas iebraukšanai Kanādā, Kļimovu ģimene atstāja Eiropu.

Kvebekā 1957. gadā Aleksejs Kļimovs ieguva vidējo izglītību un iestājās Toronto Universitātes Inženieru fakultātē. Pārtraucis studijas šajā fakultātē, viņš iestājās ASV Mičigana štata universitātes Filoloģijas fakultātē, šeit profesora Nikolaja Poltoracka vadībā viņš izstrādāja disertāciju par Dostojevska literāro devumu un  1965. gadā ieguva maģistra zinātnisko grādu. Pēc tam A. Kļimovs iestājās Jēlas Universitātē un 1974. gadā pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas par Vjačeslava Ivanova pēdējo gadu dzeju (darba zinātniskais vadītājs bija profesors Viktors Ērlihs) ieguva zinātņu doktora grādu.

No 1971. līdz 2012. gadam A. Kļimovs mācīja studentiem krievu rakstniecības vēsturi Vasara koledžā (Vassar College) – privātajā universitātē netālu no Ņujorkas. Daudzus gadus lasījis lekcijas arī vasaras kursos dažādās ASV universitātēs. 2012. gadā viņš pensionējās.

Aleksejs Kļimovs bija Amerikas Slāvistu asociācijas biedrs un Krievu akadēmiskās grupas ASV priekšsēdētāja pienākumu  izpildītājs. Šī organizācija no 1967. līdz 2016. gadam izdeva neperiodiski iznākošu krājumu/almanahu “Записки РАГ в США” un no 2008. līdz 2016. gadam bija šī izdevuma redaktors.

A. Kļimova publikāciju lielākā daļa ir angļu valodā, bet pēc Padomju Savienības sabrukuma viņa raksti sāka iznākt arī Krievijā. Galvenās viņa publikāciju tēmas: Vjačeslava Ivanova dzeja un  Aleksandra Solžeņicina proza. No citām tēmām kā nozīmīgākā būtu minama G. Florovska (vēlāk – tēva Georgija) strīda ar tēvu Sergiju Bulgakovu par sofioloģiju izpēte. Vairāk nekā desmit gadu A. Kļimovs sadarbojās ar J. Ļisicu – I. Iļjina kopoto rakstu izdevēju Maskavā – un aktīvi veicināja Iļjina arhīva no Mičiganas atgriešanos Maskavā, šis process norisa 2006. gadā.

A. Kļimovs ieguldīja daudz laika un pūļu sava tēva Jevgeņija Kļimova radošā mantojuma   popularizēšanā. Rīgā 2006. gadā iznāca J. Kļimova darbu albums, kuru sagatavoja un kura iznākšanu finansēja Aleksejs Kļimovs; 2018. gadā Maskavā,  izdevniecībā “Русский путь” iznāca Valerija Sergejeva grāmata “Евгений Климов. Художник-реалист русского зарубежья 1901–1990”.  Ievadrakstā izdevuma autors uzsvēra, ka “grāmatas sagatavošanā lietišķi piedalījās  Aleksejs Kļimovs, viņš sūtīja no tālās Amerikas sava tēva nepublicēto dienasgrāmatu tekstus, ģimenes fotogrāfiju kopijas, daudzas viņa darbu reprodukcijas. Bez šīs vērtīgās palīdzības grāmata nebūtu tapusi”.

Aleksejs Kļimovs ir precējies ar Louise Roome. Ģimenē ir trīs meitas – Elizabete (1969), Jekaterīna (1972) un Anna (1977).

Daļēja bibliogrāfija

Grāmata:

-Alexis Klimoff and Edward E. Ericson, Jr., The Soul and Barbed Wire: An Introduction to Solzhenitsyn (Wilmington, DE: ISI Books, 2008).

Sastādītājs un redaktors:

Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials, ed. by John B. Dunlop, Richard Haugh, Alexis Klimoff (NY: Collier Macmillan, 1975).

Климов Е.Е. Из воспоминаний (Публикация А.Е. Климова) / Записки Русской Академической Группы в США. Т. 28 (1996), c. 97–158.

– One Day in the Life of Ivan Denisovich: A Critical Companion, ed. with intr. by Alexis Klimoff (Evanston, IL: Northwestern U.P., 1997).

Eugene Klimoff: Selected Works, compiled by Alexis Klimoff. Е.Е. Климов: Избранные работы. Cоставитель А.Е. Климов (Riga: University of Latvia Journal Press, 2006).

Мейке Ирина. Воспоминания об А.И. Солженицыне. Записки Русской Академической Группы в США. Т. 36 (2010), c. 9–19.

– Переписка ранних евразийцев. Записки Русской Академической Группы в США. Т. 37 (2011–2012), c. 22–199 (гл. образом совместно с М. Байссвенгером).

– Письма Г.В. Флоровского А.Е. Климову (1966–1975). Ежегодник ДРЗ за 2016. Москва: Русский путь, 2016, c. 581–608.

– Материалы к “Спору о Софии”. Записки Русской Академической Группы в США. Т. 39 (2014–2116), c. 5–374. (Совместно с А.П. Козыревым.)

– Saite, pēc kuras atrodami žurnālā “ASV Krievu akadēmiskās grupas piezīmes[AJ1] ” publicētie teksti visos tā iznākšanas gados (1967–2016), 2020. Sk.: https://digitallibrary.vassar.edu/islandora/object/vassar%3Aaras

Galvenie raksti:

– "Solzhenitsyn in English:  An Evaluation," and  "Translating Solzhenitsyn (cont'd.): The Gulag Archipelago," both in:  John B. Dunlop et al. eds., Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials (NY: Collier Macmillan, 1975), рр. 611–649.

 – "In Defense of the Word: Lydia Chukovskaya and the Russian Tradition."       Foreword in:   Lydia Chukovskaya, The Deserted House, tr. Aline B. Werth (Belmont, MA: Nordland, 1978),  рр. i-xliv.

– "Своевольный Лазарь". Русское возрождение, № 14 (1981), c. 27–51.

 – "The First Sonnet in Vyacheslav Ivanov's Roman Cycle". Robert Louis Jackson and Lowry Nelson, Jr., eds., Vyacheslav Ivanov:  Poet, Critic, and Philosopher (New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 1986), рр. 123–133.

– Отказ от принципа “Ad Realiora”?  Вячеслав Иванов – творчество и судьба. – Москва: Наука, 2002, с. С. 43–49.

– "Solzhenitsyn and the Jews: A Reply to Lev Navrozov". Midstream, June/July 1986: 38–41.

– "Is it Levin or Lyovin?". Tolstoy Studies Journal, vol. XI (1999): 108–111.

Г.В. Флоровский и С.Н. Булгаков: История взаимоотношений в свете споров о софиологии. С.Н. Булгаков. Религиозно-филовофский путь. Сб. под ред. М.А. Васильевой и А.П. Козырева. Москва: Русский путь, 2003, c. 86–114. [Обновлённый англ. перевод выйдет предположительно в 2021 г.]

– Тема нравственного пробуждения у Солженицына / Между двух   юбилеев,1998–2004. Сб. под ред. Н.А. Струве и В.А. Москвина – Москва: Русский путь, 2005, c. 315–321.

– “From Blind Faith to Clear-Eyed Remorse: Remarks on Two Early Works by   Solzhenitsyn”. Transactions of the Assn of Russ.–Amer. Scholars, vol. 36   (2010), pp. 141–162.

 – “Russian Literature and Orthodoxy: Outline of Main Trends to 1917”. Augustine Casiday, ed., The Orthodox Christian World (London: Routledge /Taylor & Francis, 2012), pp. 517–530.

– Колебание вектора истории в «Kрасном Колесе». Жизнь и творчество    Александра Солженицына: на пути к «Красному Колесу». – Москва:  Русский путь, 2013, c. 72–79.

 - “«Стучит!»: Poetics and Politics”. Transactions of the Assn. of Russ. Amer. Scholars, vol. 38 (2013), pp. 193–209.

 – «Ивана Денисовича» читают на Западе. «Ивану Денисовичу» – полвека. Международная научная конференция под ред. И.Е. Мелентьевой. – Москва:  ВИКМО-М,   2013, c. 97–106.

– В сумраках призрачного города: «Белые ночи» Достоевского. Филологические науки. 2014, № 6, c. 44–52.

 – Иконопись и мозаика в рижский период творчества Е.Е. Климова: к 25-летию со дня  кончины  Православие в Балтии [Рига]. № 5 (14), 2016, c. 57–69.

 – Солженицын смотрит на Америку. Новый журнал. Кн. 293 (2018), c. 348–362.

– «Незабываемая ночь» (О повести «Адлиг Швенкиттен») / Личность и творчество А.И. Солженицына в современном искусстве и литературе. Сб. материалов международной   научной конференции, посвященной столетию со дня рождения А.И. Солженицына. Составитель Л.И. Сараскина. –   Москва: Русский путь, 2018,  c. 348–358.

 – Четырнадцатитомное Собрание сочинений прот. Георгия Флоровского: критические    замечания.  Вопросы богословия, 2020 – 1 (3), c. 115–133.

– История «Записок РАГ». Новый журнал. Кн. 300 (2020), c. 415–420.

Galvenie tulkojumi:

– Aleksandr Solzhenitsyn, “Nobel Lecture [Нобелевская лекция],” tr. by Alexis Klimoff.  Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials, ed. by John B. Dunlop, Richard Haugh, Alexis Klimoff (NY: Collier Macmillan, 1975), pp. 557–575.

– Aleksandr Solzhenitsyn, “Misconceptions About Russia Are a Threat to America [Чем грозит Америке плохое понимание России],” tr. by Michael Nicholson and Alexis Klimoff, originally in Foreign Affairs, vol. 58, No. 4 (1980), pp. 797-834, with the response to criticism, “The Courage to See [Иметь мужество видеть]” in vol. 59, No. 1 (1980), pp. 196–210. Both texts republished in paperback format as The Mortal Danger: How Misconceptions About Russia Imperil America (NY: Harper Torchbooks, 1986).

– Aleksandr Solzhenitsyn, “Men Have Forgotten God” (The Templeton Lecture [Темплeтоновская лекция], 1983), tr. by A. Klimoff. Available at https://www.templetonprize.org/laureate-sub/solzhenitsyn-acceptance-speech/  

– Aleksandr Solzhenitsyn, Rebuilding Russia: Reflections and Tentative Proposals [Как нам обустроить Россию?], tr. and annotated by Alexis Klimoff (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1991), 118 рр.

-  Aleksandr Solzhenitsyn, Invisible Allies [Невидимки], tr. and annotated by Alexis Klimoff and Michael Nicholson (Washington, DC: Counterpoint, 1995), 344 pp.

– Natalia Solzhenitsyn, “The Gift of Incarnation [Дар воплощения]” tr. by Alexis Klimoff in: Appendix to Daniel J. Mahoney, The Other Solzhenitsyn: Telling the Truth about a Misunderstood Writer and Thinker (South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 2014), pp. 206–230.

– Eugene Vodolazkin, “The Age of Concentration [Эпоха сосредоточения],” tr. by Alexis Klimoff, First Things, June/July 2017, pp. 33–38.

– Georges Florovsky, “Breaks and Links [Разрывы и связи]” [сoncluding chapter from Florovsky’s «Пути русского богословия»] tr. by Alexis Klimoff with Olena Gorbatenko in: Brandon Gallaher & Paul Ladouceur, eds. The Patristic Witness of Georges Florovsky: Essential Theological Writings (London: t&t clark, 2019), pp. 156–183.

 

Sk.  ASV Krievu akadēmiskās grupas raksti:  https://digitallibrary.vassar.edu/islandora/object/vassar%3Aaras

Foto:

Aleksejs Kļimovs Puškina kalnos (Krievijā). 2003. gads.