Vladimirs Lunskis

Vladimirs Lunskis

Vladimirs Lunskis (1862. g. Lomžas pilsētā Polojas Karalistē/pēc citam ziņām dzimis Viļņā, Krievijas impērijā – 1920. g. Rīgā, Latvijas Republikā) – Vidzemes guberņas arhitekts.

Viņa tēvs bija polis, māte – krieviete. Vladimirs Lunskis absolvēja Sanktpēterburgas Mākslas Akadēmiju ar inženiera arhitekta pakāpi. Darba gaitas sācis Rīgā. 1892. g. saņēma norīkojumu Vidzemes guberņas arhitekta amatā un palika šajā amatā 13 gadus. Dažu gadu laikā viņš apvienoja šo amatu ar eparhiālā arhitekta amatu. Būdams guberņas arhitekts, viņš atbalstīja šādu projektu īstenošanu kā Otrā pilsētas (krievu) teātra ēkas būvniecību, luterāņu Jaunās Ģertrūdes baznīcas būvniecību, Rīgas Biržas Komercskolas (pašreiz Mākslas Akadēmijas ēka) būvniecību. Tieši šajā laikā Rīgā tika izvērsta ēku būvniecība dekoratīvi ornamentālā moderna stilā, kas ir pazīstams arī kā jūgendstils. Pēc paša V. Lunska projekta 1897.g. tika uzbūvēts sešu stāvu nams Rīgā Elizabetes ielā 11.

Taču īpašu slavu V. Lunskis izpelnījās baznīcu arhitektūras jomā. 1889.g. pēc viņa projekta tika uzcelts Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas dievnams Jelgavā. Tas bija Baltijā pirmais telts tipa dievnams. 1893. g. pēc V. Lunska projekta tika pabeigta Pētera un Pāvila koka dievnama būvniecība Ķemeros, šis dievnams tiek uzskatīts par labāko arhitekta būvdarbu. Autoru kolektīva sastāvā V. Lunskis piedalījās Pārdaugavas  Trijādības dievnama celtniecībā, kura iesvētīšana notika 1892. gadā. 1899. gadā pēc V. Lunska projekta tika uzbūvēta baznīca Pestītāja Apskaidrošanas klosterī Jelgavas apvidū. 1900. gadā pēc V. Lunska projekta tika pārbūvēta un paplašināta Debesbraukšanas baznīca Rīgā. Par vienu no nozīmīgākajiem Lunska arhitektūras darbiem kļuva pravieša Jāņa Priekšteča dievnams Rīgā blakus Jāņa kapiem. Dievnama būvniecība tika uzsākta 1912.g., bet pabeigta jau pēc arhitekta nāves - 1929. gadā. Turklāt, viņš bija izstrādājis Apskaidrošanās baznīcas Pērnavā, Ņevas Aleksandra baznīcas Tērbatā, Debesbraukšanas baznīcas Kohilā un dievnama dzelzceļa stacijā Tapa (Igaunija) projektus.

Vladimirs Lunskis tika apbedīts Jāņa kapos Rīgā.

Informācijas avoti:

Олег Пелевин. Архитектор В.И. Лунский

Fotoalbums no Lunsku un  Šetohinu ģimenes arhīviem

 

Ilustrācijas tēmai