Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ludmila Kļešņina

Ludmila Kļešņina

Ludmila Kļešņina (1947. g. 14. novembrī Rīgā, Latvijas PSR) – Latvijas arhitekte.

Ludmila Kļešņina absolvējusi Rīgas 13. vidusskolu, 1972. gadā – Rīgas Politehnisko institūtu. Kopš 1975. gada viņa ir Latvijas Arhitektu savienības biedre.

Pēc RPI absolvēšanas L. Kļešņina vairāk kā 20 gadus nostrādāja projektēšanas institūtā «Pilsētprojekts»; viņa ir dzīvojamo namu un sabiedrisko ēku individuālo projektu un realizāciju autore, Latvijas PSR Ministru Padomes 1986. gada prēmijas laureāte celtniecībā. Projektēja medicīnas iestāžu un zinātniski pētniecisko institūtu ēkas, augstskolu ēkas, ugunsdzēsēju depo, klubu, bērnudārzu un citas ēkas.

Kopš 1995. gada L. Kļešņina pievērsusies arī baznīcas mākslas un pareizticīgo dievnamu būvniecības tēmai, pēc viņas projektiem tika uzcelti un atjaunoti pareizticīgo dievnami Daugavpilī, Ogrē, Balvos, Lielvārdē, Grāveros, Pleskavas apgabala Zahnovas sādžā, kā arī izstrādāts jauna dievnama projekts Pļaviņās. Arhitekte bija piedalījusies Jelgavas Svēto Simeona un Annas pareizticīgo katedrāles atjaunošanā, vecticībnieku kopienas Grebenščikova dievnama kompleksa labiekārtošanas atjaunošanā Rīgā.

Kopš vidusskolas laikiem L. Kļešņina ir interesējusies par novadpētniecības, Latvijas kultūras mantojuma tēmām, viņa ir autore virknei publikāciju žurnālā «Latvijas arhitektūra», kā arī publikāciju autore rakstu krājumā „Pareizticība Latvijā”/ «Православие в Латвии» (1999-2008). Latvijas Universitātes 2008. gada zinātniski pētnieciskā projekta ietvaros viņa piedalījās vecticībnieku kultūras mantojuma izpētē Daugavpils rajonā. Kā Eiropas Pētījumu institūta programmas dalībniece sarakstījusi virkni rakstu 2010. gada rakstu krājumam „Krievu materiālās kultūras pieminekļi Baltijas valstīs 1710-2010” / «Памятники русской материальной культуры в странах Балтии 1710–2010».

Забытый храмостроитель

Церковь св. великомученика Георгия Победоносца в Бауске

Петропавловский собор

Церковь Алексия человека Божия

Храм-часовня  св. Александра Невского в Даугавпилсе

Собор святых Симеона и Анны в Елгаве

Церковь свт. Николая Чудотворца в Яунлатгале

Рижский Гребенщиковский Успения Пресвятой Богородицы староверческий храм (250-летний юбилей общины)

Староверческий храм Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Николы в Гайке

 Fotoalbums "Maskavas forštates Klusais darzs"

Тихий сад Московского форштадта

Fotoalbums  "Rīgas 13.vidusskolas 13.izlaidums"

Рижская 13-я средняя школа

Viensēta "Svētiņi"

Darbs ir padaríts. (Sv.Ņevas Aleksandra kapela Daugavpilī)

Староверская школа в Риге