Sākumlapa > Tēmas > Personas
Eižens Upmanis

Eižens Upmanis

Eižens Upmanis (1955. g. 14. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR – 2016. g. 28. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – arhitekts, Latvijas Brāļu kapu komitejas ilggadīgais priekšsēdētājs, krievu studentu korporācijas «Fraternitas Arctica» filistrs. 

Eižena Upmaņa vecāki ir Gerhards Upmanis un Tatjana Šervinska.

Pēc savas izcelsmes Eižena Upmaņa māte Tatjana Šervinska nāca no senas krievu inteliģentu dzimtas. Mātes tēvs, Vladimirs Šervinskis, bija Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodālais arhitekts (līdz pat šai dienai Latgalē atrodas viņa projektēti dievnami), bet Otrā pasaules kara laikā viņš bija piedalījies Pleskavas Pareizticīgās Misijas darbā, kuras darbība bija izglābusi lielu daudzumu karagūstekņu dzīvības.  

Vēlāk Vladimirs Šervinskis bija atstājis nozīmīgu ietekmi uz sava mazdēla garīgo dzīvi un morālo stāju, ieaudzinot viņā tādus priekšstatus, kā pienākuma izjūta, godīgums, uzticība, kā arī interesi pret vēsturi, arhitektūru, svešvalodām (Eižens ne tikai bija teicami pārvaldījis dzimtās – krievu un latviešu - valodas, bet arī vēlāk apguvis vācu valodu), tāpat tika ieaudzināta arī interese par studentu korporācijām (par vienu no tās locekļiem - “Fraternitas Arctica” - viņš bija kļuvis).

Ar izcilību absolvējot vidusskolu, Eižens Upmanis iestājās Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras fakultātē, kuru arī absolvējis ar izcilību.  Tieši studiju laikā Eižens bija iepazinies ar korporācijas «Fraternitas Arctica» filistriem un 1980. gada novembrī kļuvis par tās locekli, būdams vienīgais korporants, kas ticis pieņemts tas rindās PSRS teritorijā.  

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, Eiženam Upmanim bija krasi pieaudzis rūpju un darbu skaits. Par viņa projektiem bija kļuvuši Brāļu kapi Lestenē (tieši pateicoties Eižena pūlēm, uz turieni tika pārvesti 246   PSRS teritorijā kritušo Latvijas karavīru pīšļi), memoriāls Litenē, piemineklis pulkvedim Oskaram Kalpakam, Rīgas Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācija; Memoriāla krievu kareivjiem, kas bija krituši Pirmā pasaules kara laikā, atjaunošana, kā arī pastāvīgas rūpes par Rīgas Pokrova un Lielajiem kapiem.   

Līdztekus tam, Eižens Upmanis uzskatīja, ka viņa misija ir rūpēties par to mūsu tautiešu pīšļiem, kuri ļauna likteņa nolemti, bija atraduši atdusas vietu svešatnē. Pēc Upmaņa iniciatīvas tika uzstādīts piemineklis Latvijas karavīriem, kas miruši padomju gūstā (KF, Kirovas apgabala Verhņekamskas rajona Rudņičnaja ciemā).

Eižens Upmanis bija īsts Latvijas patriots, kas daudz paveicis savas valsts labā. Poētiski izsakoties, Eižens Upmanis dzīves laikā bija uzcēlis sev rokām nedarinātu pieminekli – tā ir Latvijas krievu studentu korporācija «Fraternitas Arctica», kuras atjaunošanai viņš bija veltījis daudz pūļu, laika un līdzekļu.  Pateicoties viņa nenogurstošajai darbībai, korporācija tika papildināta ar jauniem krievu studentiem, nostiprinājusies draudzība starp dažādu paaudžu korporantiem.

2016. gada 7. oktobrī Eižens Upmanis ticis apbedīts Rīgas Augšāmcelšanās kapos (Miķeļa kapi).

                                                                                              Nikolajs Putiļins