Fotoalbums par Ņinas Kuzņecovas (Bolodjko) studiju gadiem

Fotogrāfijas no ģimenes arhīva

Ņina Kuzņecova (1914-1999)

Fotoalbumu sagatavoja Vladimirs Kuznecovs, Viktorija Matisone un Tatjana Feigmane

Fotogrāfijas no Šaļinu ģimenes arhīvā

Nikolajs Šaļins

Николай Иванович Шалин о своих предках и родителях

Anatolijs Šaļins

Jurijs Merkurjevs - Nikolaja Šaļina mazmazdēls

Fotoalbumu  sagatavoja Jevgenija Stroganova (dz. Šaļina) - Nikolaja Šaļina mazmeita un Anatolija Šaļima meita

Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīvā

Kirils Munkēvičs

Заложник гестапо

Fotoalbumu sagatavoja K.Munkēviča mazmeita Jevgenija Stroganova (dz. Šaļina)

Fotogrāfijas no Polujanu ģimenes pēcteču arhīva

Polujanu ģimenes ciltskoks
Fotoalbumu sagatavojusi Annas un Nikolaja Šaļinu mazmeita  - Jevgenija Stroganova (dz. Šaļina)

Nadeždas Kaškinas zīmējumi un akvareļi

Ķimijas zinātņu doktores Nadeždas Kaškinas (1924-2003) zīmējumi un akvareļi
Fotoalbumu sagatavoja Milda Pormale.

No aviācijas nešķiros!

Dokumenti un materiāli no Rīgas Aviācijas universitātes (1919-1999) vēstures.
Fotoalbumu sagatavojis profesors Vladimirs Šestakovs, Aeronautikas Institūts.

Fotogrāgijas un dokumenti no Ģērmaņu ģimenes arhīva

Fotoalbumā apskatāmas fotogrāfijas un dokumenti, kas atspoguļo Jevstifejevu, Dzeiveru un Ģērmaņu ģimenes vēsturi laika posmā no XIX gadsimta beigām līdz XXI gadsimta sākumam. Fotoalbuma centrā mediķes Jeļenas Jevstifejevas, viņas laulātā drauga mākslas vēsturnieka un novadpētnieka Artūra Dzeivera un viņu meitas Ņinas Dzeiveres-Ģērmanes  personības.

Albunu sagatavojis A. Malnačs

Fotogrāfijas un dokumenti no Nadeždas Fokinas arhīvā

Fotogrāfijas un dokumenti no Nadeždas Fokinas arhīvā.
Albumu sagatavojuši Nadežda Fokina un Tatjana Feigmane.

Fotogrāfijas un dokumenti no Nikolaja Preobraženska ģimenes arhīvā

Veco rīdzinieku Preobražensku ģimenes vēsture  fotogrāfijās un dokumetos

Vasilijs Preobraženskis

Antoņina Preobraženska

Nikolajs Preobraženskis

Albumu sagatavojuši: N.Preobraženskis un T.Feigmane

Krievu tautas garīgo apgaismotāju piemiņai


2014. gada 10. novembrī ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, pēc Latvijas Pareizticīgās Baznīcas, Rīgas 40. vidusskolas un Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūta iniciatīvas pie Rīgas 40. vidusskolas ēkas  (Akas ielā 10) notika piemiņas plāksnes atklāšana izciliem pedagogiem un Krievu kultūras dienu organizētājiem: Adrianam Mosakovskim un Elpidiforam Tihoņickim.

Piemiņas plāksnes atklāšanas ceremonijā un krievu apgaismotājiem veltītajā konferencē piedalījās Elpidifora Tihoņicka mazdēls – tēvs Joans Drobots, Parīzes Sv. Labticīgā kņaza Ņevas Aleksandra katedrles diakons.

Abumu sagatavijuši: D.Trubeckojs, S.Coja, T.Teigmane
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8