Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins (1906.22.11, Jelgavā -1974.06.10., Rīgā) - zvērināts advokāts.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 474.-475.lpp.

Dzimis 1906. g. 22. nov. Jelgavā miertiesneša, vēlākā Latvijas Tiesu palātas locekļa ģimenē; tēvs - Nikolajs, māte - Anna (dz. Polujana). Krievs, pareizticīgs. 1. pasaules kara laikā kopā ar ģime­ni devies bēgļu gaitās uz Tērbatu, pēc tam uz Pavlovsku (Petrogra- das apkārtnē), mācījies Rozena privātģimnāzijā. 1918 pārcēlies uz Kijevu, vēlāk uz Minskas gub. Jurjeviču pag.

1920.g. rudenī atgriezies Latvijā. 1925 beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu. Darbojies Latvijas Krievu jaunatnes biedrībā. 1925 uzsācis tieslietu studijas LU (beidzis 1930, sācis studijas Tautsaimniecības nodaļā). No 1931. g. 14. janv. zv. advokāta F. Neimana palīgs Rīgā, no 1933. g. 29. nov. zv. advokāta V. Kosteniča palīgs Rīgā. 1931-35 bijis arī namu pārvaldnieks, 1937-41 juriskonsults dažādos privātos uzņēmumos. No 1937. g. 1. dec. zv. advokāts. Darbojies Krievu nacionālajā apvienībā Latvijā (prezidija loceklis), vingrošanas biedrībā “Russkij sokol”, Lat­vijas Krievu biedrībā, no 1935 Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā.

Anatolijs Šaļins bija krievu studentu korporācijas «Fraternitas Arctica» komiltons. 1929.g kļuva par vienu no krievu studentu korporācijas «Ruthenia» dibinātājiem.

   <> 1941 I nav ieskaitīts Advokātu kolēģijā. No 1941 III strādājis par algu rēķinvedi Šķirotavas depo (no apr. līdz jūl. ekonomists plānotājs). Vācu okupācijas laikā 1941. g. 16. sept. pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zv. advokāts Rīgā.  No 1943   XI īslaicīgi advokāts juridiskajā konsultācijā Rīgā, no 1945 Ķeipenes juridiskās konsultācijas vadītājs, vēlāk Cēsu juridiskās konsultācijas vadītājs. 1948 VIII slimības dēļ atskaitīts no Advo­kātu kolēģijas. Pēc tam bijis juriskonsults. Miris 1974. g. 6. okt. Rīgā.

   Precējies 1930 ar zv. advokāta Kirila Munkēviča (sk.) meitu Aleksandru (dz. 1908. g. 24. jūn.; pēc 2. pasaules kara advokāte), meitas Anastasija (dz. 1931) un Jevgēnija (dz. 1936).

   Studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

   A. LVVA, 7354. f., 1. apr., 761., 762.l.; 3225. f., 1. apr., 64.l., 23. lp.; 7427.f., 1.apr., 9635. l; LZAKA, 470.l.; LUAJ.

    

   Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr.hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 630.-631.lpp.

   Anatolijs Šaļins (1906-1974)- zvērināts advokats.

   Dzimis 1906. g. 22. nov. Jelgavā miertiesneša, vēlākā Latvijas Tiesu palātas locekļa ģimenē; tēvs - Nikolajs, māte - Anna (dz. Polujana). Krievs. 

   1. pas. kara laikā kopā ar ģimeni devies bēgļu gaitās uz Tērbatu (Tartu) Igaunijā, pēc tam - uz Pavlovsku Petrogradas (tag. Sanktpēterburga) apkārtnē, mācījies Rozena privātģimnāzijā. 1918 pār­cēlies uz Kijevu Ukrainā, vēlāk - uz Minskas gub. Jurjeviču pag.  Baltkrievijā. 

   1920. g. rudenī atgriezies Latvijā. 1925 beidzis Rīgas pils. krie­vu vidusskolu. Darbojies Latvijas Krievu jaunatnes biedrībā. 1925 uzsācis tieslietu studijas LU (beidzis 1930; sācis studijas Tautsaim­niecības nod.). No 1931. g. 14. janv. zv. advokāta F. Neimaņa palīgs Rīgā, no 1933. g. 29. nov. zv. advokāta V. Kosteniča palīgs Rīgā. 1931-35 bijis arī namu pārvaldnieks, 1937-41 - juriskonsults dažādos privātos uzņēmumos. No 1937. g. 1. dec. zv. advokāts. Darbojies Krievu nacionālajā apvienībā Latvijā (prezidija loceklis), vingrošanas biedrībā “Russkij sokol”, Latvijas Krievu biedrībā, no 1935 Krievu jurid. biedrībā Latvijā.

   Pad. okup. laikā 1941 I nav ieskaitīts Advokātu kolēģijā. No 1941 III strādājis par algu rēķinvedi Šķirotavas depo (no apr. līdz jūl. ekonomists plānotājs). Vācu okup. laikā 1941. g. 16. sept. pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zv. advokāts Rīgā. <> no 1944. g. 4. nov. īslaicīgi advokāts jurid. kons-jā Rīgā, no 1945 Ķeipenes jurid. kons-jas vad., vēlāk Cēsu jurid. kons-jas vadītājs. 1948. g. 13. aug. slimības dēļ atskaitīts no Advokātu kolēģijas. Pēc tam bijis juriskonsults. Miris 1974. g. 6. okt. Rīgā.

   Precējies 1930 ar zv. advokāta palīga Kirila Munkēviča meitu Aleksandru (dz. 1908. g. 24. jūn.), meitas Anastasija (dz. 1931) un Jevgēnija (dz. 1936).

   Studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

   A. LZAKA, 470.l.; LVVA, 7354. f., 1. apr., 761., 762.l.; 3225. f., 1. apr., 64.l., 23. lp.; 7427. f., 1. apr., 9635.l.; LUAJ; LA.

    

   Ilustrācijas tēmai