Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins (1906. g. 22. novembrī Jelgavā - 1974. g. 6.1 oktobrī Rīgā) - zvērināts advokāts.

Anatolijs Šaļins dzimis Jelgavā miertiesneša, vēlākā Latvijas Tiesu palātas locekļa Nikolaja Šaļina ģimenē; māte - Anna (dz. Polujana).  1. pasaules kara laikā kopā ar ģime­ni devies bēgļu gaitās uz Tērbatu, pēc tam uz Pavlovsku (Petrogradas apkārtnē), mācījies Rozena privātģimnāzijā. 1918 pārcēlies uz Kijevu, vēlāk uz Vitebskas guberņas Polockas apriņķa Jurjeviču pagastu.

1920.g. rudenī ģimene atgriezies Latvijā. 1925. gadā Anatolijs Šaļins beidzis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu. Darbojies Latvijas Krievu jaunatnes biedrībā. 1925 uzsācis tieslietu studijas LU (beidzis 1930, sācis studijas Tautsaimniecības nodaļā).

No 1931. g. 14. janv. zv. advokāta F. Neimana palīgs Rīgā, no 1933. g. 29. nov. zv. advokāta V. Kosteniča palīgs Rīgā. 1931-35 bijis arī namu pārvaldnieks, 1937-41 juriskonsults dažādos privātos uzņēmumos.

No 1937. g. 1. dec. zv. advokāts.

Darbojies «Krievu nacionālajā apvienībā Latvijā» (valdes loceklis), vingrošanas biedrībā «Russkij sokol», «Lat­vijas Krievu biedrībā», no 1935 «Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā».

Anatolijs Šaļins bija krievu studentu korporācijas «Fraternitas Arctica» komiltons. 1929.g kļuva par vienu no krievu studentu korporācijas «Ruthenia» dibinātājiem.

   1941 I nav ieskaitīts Advokātu kolēģijā. No 1941 III strādājis par algu rēķinvedi Šķirotavas depo (no apr. līdz jūl. ekonomists plānotājs). Vācu okupācijas laikā 1941. g. 16. sept. pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zv. advokāts Rīgā.  No 1943   XI īslaicīgi advokāts juridiskajā konsultācijā Rīgā.

   No 1945 Ķeipenes juridiskās konsultācijas vadītājs, vēlāk Cēsu juridiskās konsultācijas vadītājs. 1948 VIII slimības dēļ atskaitīts no Advo­kātu kolēģijas. Pēc tam bijis juriskonsults.

   Anatolijs Šaļins miris 1974. g. 6. okt. Rīgā.

   Precējies 1930 ar zv. advokāta palīga Kirila Munkēviča meitu Aleksandru (1908-1996). Meitas Anastasija (1931 -2019) un Jevgēnija (dz. 1936).

   Studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

   Informācijas avoti:

   LVVA, 7354. f., 1. apr., 761., 762.l.; 3225. f., 1. apr., 64. l., 23. lp.; 7427.f., 1.apr., 9635. l;

   Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 474.-475. lpp.

   Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 630.-631. lpp.

   LZAKA, 470.l.;

   LUAJ.

   «Рутения» в Риге и на чужбине. Составители: Е.А. Гроссен, Г.Г. Гроссен и Д.А. Левицкий. - Вашингтон-Рига, 2005.

   Fotogrāfijas no Šaļinu ģimenes arhīvā

   Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīvā

   Fotogrāfijas no Polujanu ģimenes pēcteču arhīva

   Ilustrācijas tēmai