Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Šutovs

Sergejs Šutovs

Sergejs Šutovs (1867. g. 26. oktobrī Rīgā, Krievijas impērijā – 1931. g. 4. maijā Rigā, Latvijas Republikā) – zvērināts advokāts.

Sergejs Šutovs ir dzimis 1867. gada 26. oktobrī Rīgā, bagāta tirgotāja un namīpašnieka Ignātija Šutova ģimenē.

No 1905. gada 19. februāra Sergejs Šutovs – zvērināta advokāta palīgs Rīgā, vēlāk zvērināts advo­kāts turpat. Viņš bijis Rīgas-Orlas dzelzceļa juriskonsults.

Sergejs Šutovs publicējis savus rakstus laikrakstā “Rižskij vestņik”. Šā laikraksta akciju turētājs bijis viņa tēvs Ignātijs Šutovs, un pēc tam – māsa Nadežda Jordane-Šutova.

Par savu ģimeni Sergejs Šutovs rakstījis šādi: “Jau pagājušajā gadsimtā krievu tirgotāju sētā „Gostinij dvor” mans vectēvs un pēc tam arī tēvs tirgojuši audeklus, taču pārsvarā dzelzs izstrādājumus un speķi. Savulaik viņu tirdzniecības lietas risinājušās labi, ieņemot tālu ne pēdējo vietu citu starpā, un viņu firma izmantojusi lielu kredītu un ieguvusi atpazīstamību.[..] Vectēvs bijis ļoti pazīstams cilvēks ne tikai Rīgā - savējo un svešo tirgotāju vidū, bet arī Maskavas tirgotāju vidū, viņš bijis apdāvināts ar neparastām dabas dotībām un apstākļu, lietu un cilvēku izpratni.”

Pirmā pasaules kara laikā, 1915. gadā frontes līnijai tuvojoties, Sergejs Šutovs evakuējies uz Orlu (Krievija).

1921. gadā Sergejs Šutovs atgriezies Rīgā. No 1921. gada 17. marta viņš – zvērināts advokāts Rīgā; no 1921. gada 19. marta – Zvērinātu advokātu padomes loceklis, Zvērinātu advokātu padomes pirmais bibliotēkas pārzinis.

S. Šutovs bijis 3. Rīgas savstarpējās kredīta biedrības padomes loceklis.

Sergejs Šutovs ir miris 1931. gada 14. maijā Rīgas Vācu slimnīcā no sirdskaites, apbedīts Rīgas Pokrova kapos.

Sergejs Šutovs nebija precējies. S. Šutova māsa Nadežda (1863-1938) bija precējusies ar pārkrievojušos Saksijas muižnieku Mihailu Jordanu.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 788. l.; 2996. f., 17. apr., 58612. l.;

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 492.-493. lpp.

Сегодня, 1931,15 мая;

Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии. Био-библиографический справочник. – Stanford, 1990. - Часть 4. C. 365.

Покровское кладбище. Слава и забвение. Составители С. Видякина и С. Ковальчук. – Рига: Multicentrs, 2004, стр. 111-112.