Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jānis Fiļkovs

Jānis Fiļkovs

Jānis Fiļkovs (arī Ivans Fiļkovs; 1903. g. 19. janvārī Daugavpilī, Krievijas impērijā – 1959. g. 25. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Jānis (Ivans) Fiļkovs ir dzimis Daugavpilī, zemnieka vecticībnieka ģimenē; tēvs – Feraponts Fiļkovs, māte — Aleksandra. Sākumā Jānis (Ivans) mācījies taut­skolā, no 1912. gada – Daugavpils reālskolā. Pirmā pasaules kara laikā, 1915. gadā, viņš kopā ar vecākiem evakuējies uz Veļikije Lūkiem. Līdz 1918. gadam viņš turpinājis iegūt izglītību Veļikije Luku reālskolā.

1918. gada rudenī Jānis (Ivans) Fiļkovs atgriezies Latvijā, dzīvojis tēva nopirkta­jās lauku mājās Kalkūnes pagasta Utjaniškos. 1918. gadā viņš turpinājis mācības Daugavpils reālģimnāzijā, ko absolvējis 1921. gadā.

1921.- 1928. gadā Fiļkovs studējis tautsaimniecību Latvijas Universitātē (LU), 1923.–1929. gadā – tieslietas. Viņš tika astāts LU Tirdzniecības tiesību katedrā gatavoties zinātniskajai dar­bībai.

1930.- 1931. gadā Jānis (Ivans) Fiļkovs dienējis obligātajā karadienestā Latvijas armijā. Armijā viņš dienējis 4. Valmieras kājnieku pulkā.

No 1930. gada 29. janvāra Jānis (Ivans) Fiļkovs – zvērināta advokāta Aleksandra Jakovļeva palīgs Rīgā; no 1931. gada 15. aprīļa – zvērināta advokāta Joakima Buržanadzes palīgs Rīgā. No 1935. gada 5. jūnija Fiļkovs strādājis Bauskā, no 1937. gada 10. februāra bijis zvērināts advokāts Bauskā.

1940. gadā no jūlija līdz oktobrim Jānis Fiļkovs bijis Bauskas bāriņtiesas priekšsēdētājs. 1940. gada 30. oktobrī viņš tika atskaitīts no zvērinātu advokātu skaita sakarā ar iestāšanos valsts dienestā. No 1940. gada oktobra J. Fiļkovs – Latvijas PSR Augstākās Padomes Informācijas un statistikas daļas referents.

Vācu okupācijas laikā viņš strādājis par privātskolotāju, laukstrādnieku un līgumu sastādītāju.

No 1944. gada oktobra Jānis Fiļkovs – vecākais lektors Latvijas Valsts universitātes Civiltiesību un civilprocesa katedrā. Vienlaicīgi viņš strādājis arī par juriskonsultu uzņēmuma “Glavkoopkulttorg” Rīgas bāzē. No 1945. gada septembra Fiļkovs – advokāts Rīgas 1. juridiskajā konsultā­cijā; 1946. gada maijā viņš tika atskaitīts no advokatūras, jo gatavojis zinātnisko darbu. J. Fiļkovs studējis Lat­vijas Valsts pedagoģiskajā institūtā. 

1931. gadā Jānis (Ivans) Fiļkovs apprecējies ar Hannu Frīdmani (dz. 1903. gadā 13. martā). Ģimenē piedzimuši dēls Askolds (dz. 1933. g.) un meita Eleonora (dz. 1938. g.).

Jānis (Ivans) Fiļkovs ir miris 1959. gada 25. aprīlī Rīgā.

 

Informācijas avoti:

LZAKA, 444. l.;

LVVA, 7354. f., 1. apr., 187. l.; 2996. f., 6. apr., 4341. l.; 7427.f., 1. apr., 4642.l.; 13. apr., 477.l.; LVA, 1404. f., 2. apr., 2. l., 82. lp.;

LUAJ;

Rīgas pilsētas DzNA;

LA.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 182.-183. lpp.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 192.-193. lpp.