Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Karcevs

Boriss Karcevs

Boriss Karcevs (1904. g. 25. martā Rīgā, Krievijas impērijā – 1965. g. 20. jūlijā ASV, Ilinoisā štatā) – zvērināts advokāts.

Boriss Karcevs dzimis  Rīgā pilsētas goda pilsoņa, firmas «P.M. Potapov» vadītāja un namsaimnieka Jefima Karceva ģimenē; māte - Olga (dz. Jefimova). Patēvs V. Pavlovskis - miertiesnesis. No 1912 mācījies Rīgas Aleksandra ģimnāzi­jā. 1915. gadā ar ģimeni devies uz Maskavu, mācījies evakuētajā Varša­vas 1. ģimnāzijā.

1919. g. februārī ar ģimeni atgriezies Latvijā. 1921. g. beidzis Rīgas pilsē­tas krievu vidusskolu. 1921.-24. gados studējis tautsaimniecību un tieslie­tas Minhenes un Rostokas universitātēs Vācijā. 1923.-24. akadēmiskajā gadā studējis tieslietas arī Parīzes universitātē (Sorbonnā) Francijā.

No 1924. gada strādājis par inkasentu, pēc tam par Cukura nodaļas vadītāja palīgu un galveno kasieri a/s “Latvijas tranzīts” Rīgā.

1926.-27. gados bijis obli­gātajā karadienestā Latvijas armijā, Bruņoto vilcienu pulkā. 1927. gadā uzsācis tieslietu studijas Latvijas universitātē (beidzis 1932. gadā).

1928.-30. gados bijis R. Kalninga firmas Metālu nodaļas vadītājs, vēlāk galvenais grāmatvedis, galvenais kasieris, no 1929. gada pilnvarnieks prokūrists. No 1931. gada strā­dājis zvērināta advokāta A. Hāmana birojā. No 1932. gada 6. aprīļā zvērināta advokāta P. Kleista palīgs Rīgā, no 1934. g. 25. aprīļā arī Dubultos. No 1939. g. 29. marta zvērinātais advokāts Rīgā un Dubultos.

No 1935. gadā darbojies Krievu juridiskajā biedrībā. 1938.-40. gados Latvijas Krievu Nacionālas apvienības biedrs.

1941. g. martā izceļojis uz Vāciju, atradies pārceļotāju nometnē Nekārzulmā. No 1941. g. apriļā novada pārvaldnie­ka (landrāta) referents Rotveilā (Bādenē-Virtembergā), no jūnijā strādājis arī par Rotenminsteres dziedniecības iestādes valsts fiduciāru (pārvaldītāju). No 1942. g. augustā juriskonsults uzņēmumā “Ostfaser GmbH” Berlīnē. No 1942. g. oktobra līdz 1943. g. novembrim dzīvojis okupētajā Ukrainā, Rovnā; bijis juriskonsults uzņēmuma “Spinnfaser Ukraine GmbH” centrālē. 1943. g. oktobrī atgriezies Latvijā, no 4. novembra zvērināts advokāts Rīgā; bijis arī tulks vācu tiesās Rīgā. 1944. g. augustā devies bēgļu gaitās uz Vāciju.

Vēlāk izceļojis uz ASV. Dzīvojis Ņujorkā.

Boriss Karcevs miris 1965. g. 20. jūlijā Springfildā Ilinoisas pavalstī, ASV. Apbedīts Novodivejevo klostera kapos.

Precējies 1928 ar Lidiju Canderi (dz. 1905. g. 6. oktjbrī).

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 266.-267.lpp.

LVVA, 7354. f., 1. apr., 364. l.; 1376. f., 2. apr., 12410. l., 1. lp.; 7427. f., 1. apr., 11577.l.; P-112. f., 8. apr., 881 l.;

LUAJ.