Sākumlapa > Tēmas > Personas
Semjons Iļjins

Semjons Iļjins

Semjons Iļjins (1876. g. 8. maijā Mogiļovas guberņā, Krievijas impērijā – 1921.g. 15. maijā Rīgā, Latvias Republikā) – zvērināts advokāts.

Semjons Iļjins dzimis Mogiļovas guberņas Mstislavas apriņķī zem­nieka ģimenē. Ieguvis vidējo izglī­tību Mogiļovā. 1889. gadā uzsācis studijas Tērbatas universitātes Juridis­kajā fakultātē (beidzis 1903. gadā).

Bijis zve­rināta advokāta T. Jasinska palīgs. No 1910. g. 13. oktobra zvērināts advokāts Rīgā.

1. pasaules kara laikā atradies eva­kuācijā Ribinskā.

1920.g. septembrī atgriezies Rīgā. No 1920. g. 30. septembra zvērināts advokāts.

Semjons Iļjins miris pēc smagas slimības 1921. g. 15. maijā. Apbedīts Rīgas Sv. Jēzus luterāņu kapsētā.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 306.l.;

LVVA, 1638. f., l. apr., 77.l.;

LVVA, 2996. f., 8. apr., 1384.l.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 241.-242. lpp.