Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Jakovļevs

Mihails Jakovļevs

Mihails Jakovļevs (1906. g. 8. martā  Rīgā, Krievijas impērijā – 1978. g. 24. oktobrī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināta advokata palīgs.

Mihails Jakovļevs ir dzimis Rīgā, Krievijas Valsts bankas kasiera un zobār­stes ģimenē; tēvs - Vjačeslavs Jakovļevs, māte – Late Veibele. Pēc tautības – krievs (citos dokumentos – latvietis), pareizticīgs.

Pirmā pasaules kara laikā, 1915. gadā, Mihails kopā ar ģimeni evakuē­jies uz Pēterpili (patlaban – Sanktpēterburga), šeit viņš mācījies ģimnāzijā.

1919. gadā Mihails Jakovļevs atgriezies Latvijā. 1925. gadā viņš absolvējis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu. 1925. gadā M. Jakovļevs uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitāte (LU), absolvējis universitāti 1934. gadā. Vienlaikus studijām no 1925. gada viņš strādājis LR Finanšu ministrijas Nodokļu departa­mentā, Rīgas apriņķa I un II nodokļu inspekcijā. Pēc tam viņš vienu gadu strādājis zvērināta advokāta Ā. Ulinska birojā par sekretāru, vēlāk - zvērināta advokāta V. Matsona birojā.

No 1935. gada 22. maija Mihails Jakovļevs – zvērināta advo­kāta V. Matsona palīgs Rīgā.

1941. gada  janvārī viņš netika ieskaitīts Advo­kātu kolēģijā, strādājis par juriskonsultu celtniecības birojā.

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada 18. oktobrī, M. Jakovļevs pagaidām tika ieskaitīts advokatūras sastāvā, viņš bijis zvērināta advokāta V. Matsona palīgs. 1943. gada 15. jūnijā V. Jakovļevs atskaitīts no zvērinātu advokātu palīgu skaita pēc paša lūguma (sakarā ar atteikšanos pārcelties uz provinci). Viņš strādājis par juriskonsultu Rīgas pilsētas novada komisāra un pilsētas lielvecākā Tiesību valdes juriskonsultācijā.

M. Jakovļevs bijis krievu studentu korporācijas “Fratemitas Arctica” filistrs.

Mihails Jakovļevs ir miris 1978. gada 24. oktobrī Rīgā.

 

Informācjas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 320.l.; 7427. f., 1. apr., 9514.l.;

LUAJ.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 247. lpp.