Sākumlapa > Tēmas > Personas
Melita Grīna

Melita Grīna

Melita Eiženija Adele Grīnberga (dz. Gartjē) (arī Milica Grīna; Militsa Green; 1912.g. 14. februārī Sanktpēterburgā – 1998.g. 28. februārī Edinburgā, Skotijā, Lielbritānijā) – juriste, Dr. phil., krievu rakstnieka Nobela prēmijas laureāta  Ivana Buņina  literārā mantojuma pētniece.

Melita Eiženija Adele dzimusi ārsta, profesora Eduarda Gartjē ģimenē.  Māte – Eiženija Lidija (dz. Vērta).

1930. gadā beigusi Olimpiādas Ļišinas krievu ģimnāziju Rīgā. Tajā paša gadā uzsākusi tieslietu studijas Latvijas universitāte (beigusi 1935. gadā, atstāta LU Civil­tiesību katedrā gatavoties zinātniskajamm darbam).

No 1935. gadā Melita Gartjē – jaunākā tiesamatu kandidāte Rīgas apgabaltiesā, no 1936. gadā Rīgas pilsētas bāriņtiesas sekretāra palīdze. Darbojusies Latvijas Juristu biedrībā.

No 1940. g. 31. jūlija  Melita Grīnberga bijusi zvērināta advokāta N. Bērziņa palīdze. Bijusi arī krievu valodas lektore Latvijas Valsts unuversitātē  un Jūrnie­cības pārvaldē.

1944. gadā Melita Grīnberga devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Pēc 2. pasau­les kara beigām viņa dzīvojusi Austrijā, no 1951. gada – Lielbritānijā, Skotijā. 

No 1953. gada M. Grīnberga (Milica Grīna) - lektore, vecākā lektore un docente Edinburgas uni­versitātes Slāvu valodas katedrā. Viņa ieguvusi filosofijas doktora zinātnisko grādu.

1936. gadā precējusies ar juristu, zinātnieku Juri Grīnbergu (1906. g. 24. jūnijā – 1976. g. 3. augustā Edinburgā, Skotijā). Meita Marina.

Melita (Milica) Grīna mirusi 1998. g. 28. februārī Edinburgā.

Darbi:

Graded Russian Reader. – New York, 1963 (kopā D. Vordu);

Устами Буниных: дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы – Frankfurt am Main, 1977-1982. (No Buņinu mutes: Ivana Aleksejeviča un Veras Nikolajevnas dienasgrāmatas un citi arhīva materiāli. 1.-3. sēj. – sastādītāja un redaktore).

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 211.-212. lpp.

LVVA, 7354. f., 1. apr., 249.l.; 2996. f., 7. apr., 32225.l.; 7427. f., 1. apr., 14881.l.; 13. apr., 528.l.; LUAJ.

http://www.geni.com/people/Militsa-Eduaordovna-Gartier-Greene/6000000018182175061