Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Bujūmins

Aleksandrs Bujūmins

Aleksandrs Bujūmins (1910. g. 2. janvārī Sanktpēterburgā, Krievijas  impērijā – 1975. g. 15. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināta advokāta palīgs, advokāts

Aleksandrs Bujūmins dzimis rumāņu tautības notāra un teātra direktora ģimenē; tēvs – Nikolajs, māte – Ieva (dzim. Kaļinoska), audžutēvs – Jānis Lūsis. 1910. gadā ģimene pārcēlās uz Harkovu. Seit Aleksandrs sācis mācījies privātā sagatavošanās skolā, vēlāk – Harkovas Aleksandra komercskolā.

1922. gadā A. Bujūmins kopā ar ģimeni ieceļoja Latvijā. Šeit viņš mācījās Rīgas pilsētas 6. krievu pamatskolā, pēc tam  – Rīgas pilsētas krievu vidusskolā (bijusī Lomonosova ģimnāzija). 1928. gadā uzsāka tautsaimniecības studijas Latvijas Universitātē (LU), 1929. gadā – tieslietu studijas, kuras viņš pabeidza 1936. gadā.

Aleksandrs Bujūmins bija krievu studentu korporācijas «Ruthenia» filistrs.

1926.–1934. gadā bija privātstundu pasniedzējs. Viņš darbojās  LU Krievu studentu biedrībā, bija tās sekretāra palīgs. No 1930. gadā strādāja par zvērināta  advokāta K. Dekerta sekretāru. 1937. gadā viņš bija obligātajā kara­dienestā Latvijas armijā; no 1939. gada 20. decembra strādāja Rīgā par zvērināta advokāta K. De­kerta palīgu.

Laikā no 1941. gada janvāra A. Bujūmins bija advokāts Rīgas 1. juridis­kajā konsultācijā. Vācu okupācijas laikā 1941. gada 13. augustā uz laiku tika ieskaitīts advokatūras sastāvā. No 1943. gada 12. maija bija zvērināta advokāta N. Vologina palīgs. 1944. gada septembrī viņu iesauca latviešu leģionā, taču viņam izdevās izvairīties no dienesta armijā.

No 1944. gada novembra līdz 1945. gada aprīlim bija advokāts juridiskajā konsultācijā Rīgā, izslēgts par discip­lināriem pārkāpumiem.

1934. gadā A. Bujūmins apprecējās ar skolotāju Ņinu Kļaviņu (dzim. 1909. gada 13. augustā), 1938. gada 28. maijā ģimenē piedzima dēls Juris Georgs. 1942. gadā laulība tika šķirta un tajā pašā gadā viņš apprecējās ar Antoņinu Smiti,  1942. gadā ģimenē piedzima meita Tatjana.

Aleksandrs Bujūmins  miris 1975. gada 15. septembrī Rīgā.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 101. l.;

LVVA, 7427. f., 1. apr., 12615. l.;

LVVA, LZAKA, 85. l.;

LUAJ.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944–2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011, 131.–132. lpp.