Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Vologins

Nikolajs Vologins

Nikolajs Vologins (1880. g. 24. jūlijā Simbirskā, Krievijas impērijā - 1958. g. 27. septembrī Sanfrancisko, ASV) - zvērināts advokāts.

Nikolajs Vologins dzimis Simbirskā (patlaban Uļjanovska) apdrošināšanas sabiedrības darbinieka Alekseja Vologina ģimenē. Mmāte - Sofija Vologina (dz. Fehnere).  1899. gadā Nikolajs Vologins beidzis Simbirskas ģimnāziju, bet 1904. gadā Maskavas universitātes Dabaszinātņu fakultāti. Strādājis Simbirskas pilsētas un guberņas pašvaldības dienestā. 1907. gadā nokārtojis galapārbaudījumus Kazaņas universitātes Juridiskajā fakultātē. No 1908. gada martā zvērināta advokāta M. Maļinovska palīgs, no 1913. gadā zvērināts advokāts Simbirskā. Pilsētas domes loceklis. 1. pasaules kara laikā bijis arī Simbirskas pilsētas pašvaldības Bēgļu apgādāšanas komisijas priekšsēdētāja biedrs, Zemstu savienības pilnvarnieks un Simbirskas zemstes valdes priekšsēdētājs. 1916. gadā Vis­krievijas bēgļu lietu kongresa dalībnieks. No 1918. gada septembra zvērināts advokāts Omskā, no 1919. gada novembra  - Vladivostokā. Admirāļa Aleksandra Kolčaka valdībā bijis Finanšu ministrijas Ārējās tirdzniecības komitejas juriskonsults.

1921. g. pavasarī pārcēlies uz Ķīnu, pēc tam devies uz Latviju. No 1921. gada augusta dzīvojis Rīgā. Strādājis Amerikas palīdzības administrācijā, bijis a/s “Salamandra” juriskonsults. 1926. gadā uzņemts Latvijas pilsonībā. No 1930. gada 10. decembra zvērināta advokāta P. Ņikanorova palīgs Rīgā. 1931. gadā kandidējis Rīgas pilsētas domes vēlēšanās no Krievu apvienoto organizāciju saraksta. No 1937. g. 1. decembra zvērināts advokāts Rīgā.

С 1929 года участвовал в работе Русского юридического общества в Латвии (был секретарём общества) и сотрудником журнала «Закон и суд». Был членом Русского национального объединения в Латвии.

No 1929. gada darbojies Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā (bijis biedrības sekretārs) un žurnāla “Zakon i sud” līdzstrādnieks. Bijis Krievu Nacionālās apvienības Latvijā biedrs.

1941. gada janvārī (padomju varas laikā) nav ieskaitīts Advokātu kolē­ģijā.  1941.  gada no maija līdz  septembrim bijis grāmatvedis Rīgas Dārzu trestā. Vācu oku­pācijas laikā 1941. g. 13. augustā pagaidām ieskaitīts advokatūras  sastāvā, bijis zvērināts advokāts Rīgā.

1944. gadā augustā devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Dzīvojis bēgļu nometnē Egerštatē. Vēlāk izceļojis uz ASV.

Nikolajs Vologins miris 1958. g. 27. septembrī Sanfrancisko.

Precējies, šķīries, otrreiz precējies 1927. gadā ar muižnieka pulkveža Nikolaja Guļakova meitu Zinaīdu (1895. g. 24. jūnijā - 1955. g. 7. martā ASV).

Krievu studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

Darbi:

Biedru papildatbildība kooperatīvā sabiedrībā konkursā un piespiestas likvi­dācijas gadījumā (Not. par koop. sab. un viņu sav. 49. pants). - Rīga, 1937;

Parād­nieka izsaukšana līdzekļu uzrādīšanai kā viens no sprieduma izpildīšanas veidiem. - Rīga, 1937.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 886., 887. l.;

LVVA, 1376. f., 2. apr., 12420. l., 142. lp.;

LVVA, 2927. f., 5. apr., 9567.l.;

LVVA, 2996. f., 20. apr., 27466.l.;

Сегодня. - 1931. - 21 мapтa.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 544.-545. lpp.