Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Karcevs

Boriss Karcevs

Boriss Karcevs (1904. g. 25. martā Rīgā -1965. g. 20. jūlijā ASV, Ilinoisā št.) - zvērināts advokāts.

Boriss Karcevs dzimis  Rīgā pilsētas goda pilsoņa, firmas «P. M. Potapov» vadītāja un namsaimnieka ģimenē; tēvs - Jefims, māte - Olga (dz. Jefimova). Krievs, pareizticīgs. Patēvs V. Pavlovskis - miertiesnesis. No 1912 mācījies Rīgas Aleksandra ģimnāzi­jā. 1915 ar ģimeni devies uz Maskavu, mācījies evakuētajā Varša­vas 1. ģimnāzijā.

1919 II ar ģimeni atgriezies Latvijā. 1921 beidzis Rīgas pilsē­tas krievu vidusskolu. 1921-24 studējis tautsaimniecību un tieslie­tas Minhenes un Rostokas universitātēs Vācijā. 1923-24 studējis tieslietas arī Parīzes universitātē (Sorbonnā) Francijā. No 1924 strādājis par inkasentu, pēc tam par Cukura nodaļas vadītāja palīgu un galveno kasieri a/s “Latvijas tranzīts” Rīgā. 1926-27 bijis obli­gātajā karadienestā Latvijas armijā, Bruņoto vilcienu pulkā. 1927 uzsācis tieslietu studijas LU (beidzis 1932). 1928-30 bijis R. Kal- ninga firmas Metālu nodaļas vadītājs, vēlāk galvenais grāmatvedis, galvenais kasieris, no 1929 pilnvarnieks prokūrists. No 1931 strā­dājis zv. advokāta A. Hāmana birojā. No 1932. g. 6. apr. zv. advokāta P. Kleista palīgs Rīgā, no 1934. g. 25. apr. arī Dubultos. No 1939. g. 29. marta zv. advokāts Rīgā un Dubultos. No 1935 darbojies Krievu juridiskajā biedrībā. 1938-40 Latvijas Krievu Nacionālas apvienības biedrs.

Padomju okupācijas laikā 1941 III izceļojis uz Vāciju, atradies pārceļotāju nometnē Nekārzulmā. No 1941 IV novada pārvaldnie­ka (landrāta) referents Rotveilā (Bādenē-Virtembergā), no jūn. strādājis arī par Rotenminsteres dziedniecības iestādes valsts fiduciāru (pārvaldītāju). No 1942 VIII juriskonsults uzņēmumā “Ostfaser GmbH” Berlīnē. 1942 X-1943 IX dzīvojis okupētajā Ukrainā, Rovnā, bijis juriskonsults uzņēmuma “Spinnfaser Ukraine GmbH” centrālē. 1943 X atgriezies Latvijā, no 4. nov. zv. advokāts Rīgā, bijis arī tulks vācu tiesās Rīgā. 1944 VIII devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Vēlāk izceļojis uz ASV. Dzīvojis Ņujorkā. Miris 1965. g. 20. jūl. Springvolijā Ilinoisas pavalstī. Apbedīts Novodivejevo klostera kapos.

Precējies 1928 ar Lidiju Canderi (dz. 1905. g. 6. okt.).

Krievu studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

Informācijas avoti:

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 266.-267.lpp.

LVVA, 7354. f., 1. apr., 364. l.; 1376. f., 2. apr., 12410. l., 1. lp.; 7427. f., 1. apr., 11577.l.; P-112. f., 8. apr., 881 l.;

LUAJ.