Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Aļejnikovs

Nikolajs Aļejnikovs

Nikolajs Aļejnikovs (1861. g. 3. martā Kerčā Taurijas gub. - 1926. g. 2. septembrī Rīgā) - zvērināts advokāts.

Pirms 1. pasaules kara Nikolajs Aļeinikovs bija zvērināts advokāts Rīgā.

1920. gados turpinājis strādāt par zvērināto advokātu Rīgā. Bijis Krievu Nacionālas apvienības Lat­vijā valdes loceklis (sabiedriskā organizācija).

Nikolajs Aļeinikovs miris 1926. g. 2. septembrī. Apbedīts Pokrova kapos Rīgā. Precējies ar Katrīnu Paulīnu Vomrehtu (dz. 1879. g. 4. februārī), bērni.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 15.l.;

LVVA, 1376. f., 2. apr., 12256.l., 149. lp.

Sk. Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 86.-87. lpp.