Sākumlapa > Tēmas > Personas
Pāvels Pavlovs

Pāvels Pavlovs

Pāvels Pavlovs (1884. g. 26. aprīlī Tērbatā / patlaban Tartu, Krievijas impērijā – 1952. g. 18. augustā Rīgas Jūrmalā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts, skolotājs, sabiedriskais darbinieks.

Pāvels Pavlovs ir dzimis skolotāja Aleksandra Pavlova ģimenē; māte – Anna (dz. Petuņikova). Pāvels mācī­jies Tērbatas (Tartu) ģimnāzijā, vēlāk – Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, ko absolvējis 1901. gadā.

1898. gadā Pāvels Pavlovs bijis mājskolotājs Tērbatā; 1901. gadā – Krievijas impērijas Kurzemes guberņas Sesavas pagastā.

1903.-1904. gadā P. Pavlovs studējis dabaszinības Tērbatas Universitātē, vēlāk studējis Pēterburgas Politehniskajā institūtā.

1906.-1908. gadā P. Pavlovs strādājis Krievijas impērijas Ārlietu ministrijas arhīvā.

1908. gadā viņš kā eksternis absolvējis Maskavas Universitātes Juridisko fakultāti.

1909.-1910. gadā P. Pavlovs bijis tiesamatu kandidāts Odesas apgabaltiesā. 1910. gadā viņš nokārtojis vecākā tiesamatu kandidāta pārbaudījumus, strā­dājis par zvērināta advokāta palīgu Tiraspolē, Hersonas guberņā; 1911.-1915. gadā bijis arī Tiraspoles valsts reālskolas skolotājs. 1914. gadā Odesā viņš tika uzņemts zvērinātu advokātu skaitā. 1915.-1918. gadā P. Pavlovs - miertiesnesis Odesā, kolēģijas sekre­tārs; 1915.-1920. gadā - arī uz Odesu evakuētās Ļubļinas vīriešu ģimnāzijas skolotājs.

1917. gada martā – 1919. gada aprīlī P. Pavlovs darbojies Tautas sociālistiskajā parti­jā.

1919. gadā no maija līdz oktobrim P. Pavlovs - tautas tiesnesis Odesā; no 1919. gada oktobrim līdz 1920. gada februārim - miertiesnesis Odesā. Lielinieku laikā – no 1920. gada marta – juriskonsults-instruktors Odesas guberņas padomē, kā arī Kredītrajonu kooperāciju pār­valdē.

1921. gadā Pāvels Pavlovs atgriezies Rīgā. Viņš strādājis par skolotāju Rīgas ebreju ģim­nāzijā un 1. Rīgas skolotāju sabiedrības krievu vīriešu ģimnāzijā; no 1922. gada maija – V. Ļihtarovičas privātajā krievu ģimnāzijā un L. Poluektovas privātajā krievu reālģimnāzijā; no 1924. gada - arī Rīgas pilsētas 1. krievu pamatskolā.

1925. gadā Pāvels Pavlovs kandidējis Rīgas pilsētas domes vēlēšanās no Krievu Nacionālās savienības saraksta (nav ievēlēts). Viņš kandi­dējis arī LR Saeimas vēlēšanās no krievu sarakstiem, 1931. gadā kandidējis Rīgas pilsētas domē no Krievu Darba saraksta (nav ievēlēts).

No 1928. gada 17. oktobra P. Pavlovs – zvērināts advokāts Rīgā.

Pāvels Pavlovs bijis Krievu Nacionālās savienības Latvijā biedrs (1933-39); Krievu juridiskās biedrības (1929-40) un Krievu sko­lotāju biedrības biedrs (1921-34), bijis arī šīs biedrības valdes loceklis.

1941. gada februārī viņš tika ieskaitīts Rīgas 4. juridis­kajā konsultācijā.

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada 16. septembrī, P. Pavlovs pagai­dām tika ieskaitīts advokatūras sastāvā, līdz 1944. gada oktobrim bijis zvērināts advokāts Rīgā.

Pēc Sarkanarmijas Rīgas ieņemšanas – 1944. gada novembrī – Pāvels Pavlovs tika ieskaitīts Advo­kātu kolēģijā; 1949. gada jūnijā izslēgts no advokatūras kā neatbilstošs tās prasībām

1906. gadā Pāvels Pavlovs ir apprecējies ar skolotāju Mariju Todorovu (dz. 1882. g. 24. novembrī).

Pāvels Pavlovs ir miris 1952. gada 18. augustā Rīgas Jūrmalā.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 598. l.; 1632. f., 1. apr., 15881 .l.; 2996. f., 15. apr.. 5928. l.;

LDG;

LZAKA, 301.l.;

Сегодня. - 1931. - 19 мapтa;

Rīgas pilsētas DzNA.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 385.-386. lpp.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijaās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 481.-482. lpp.