Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Činnovs

Vladimirs Činnovs

Vladimirs Činnovs (1875. g. 16. jūlijā Rīgā, Krievijas impērijā – 1935. g. 18. maijā Rīgā, Latvijas Republikā) – zvērināts advokāts.

Vladimirs Činnovs ir dzimis Rīgā, apakšpulkveža Alekseja Činnova ģimenē. 1894. gadā Vladimirs absolvējis Rīgas Aleksandra ģimnāziju un 1898. gadā –  Pēterburgas Universitātes Juridisko fakultāti.

No 1898. gada V. Činnovs – jaunākais tiesamatu kandidāts Rīgas apgabaltiesā; no 1902. gada – apgabaltiesas 2. Civilnodaļas sekretārs; no 1903. gada  Jelgavas–Bauskas apriņķa 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis. 1906. gadā viņš tika pārcelts tādā pašā amatā uz Tukuma apriņķi, 1912. gadā – uz Jurjevas/ Tērbatas (patlaban – Tartu) apriņķi. 1916. gadā Vladimirs Činnovs iecelts par Rīgas 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesi.

Pēc tam, kad lie­linieki slēdza Rīgas apgabaltiesu, V. Činnovs devies uz Ukrainu. Hetmaņa Pavlo Skoropadska varas laikos viņš bijis miertiesnesis Graivoronā, baltā ģenerāļa Antona Deņikina varas laikos – izmeklē­šanas tiesnesis Kupjanskā (abas pilsētas atrodas Harkovas/ Harkivas apkārtnē). Lie­linieku karaspēkam tuvojoties Harkivai, V. Činnovs tika piekomandēts par izmeklēšanas tiesnesi Stavropoles apgabaltiesai. Stavropolē viņš saslimis ar tīfu. Pēc izveseļošanās padomju varas pārstāvji iecēluši viņu par izmeklēšanas tiesnesi.

1921. gada novembrī Vladimirs Činnovs atgriezies Latvijā. No 1922. gada 20. decembra viņš bija zvērināts advokāts.

No 1924. gada maija V. Činnovs – vecākais tiesamatu kandidāts, miertiesnesis Grīvā un Jēkabpilī. Tā paša gada 18. jūnijā viņš tika atskaitīts no zvērināto advokātu skaita. 1926. gada jūnijā viņš atstājis dienestu apgabaltiesā, 1927. gadā atkal tika ieskaitīts zvērināto advokatu skaitā, praktizējis Jēkabpilī.

Vladimirs Činnovs bija precējies, dzīvesbiedri sauca Aleksandra. Šajā laulībā dzimis dēls Igors Činnovs (1900-1996) – jurists un  dzejnieks.

Vladimirs Činnovs ir miris Rīgā 1935. gada 18. maijā.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 120. l.;

LVVA, 115. f., 14. apr., 559. l.;

LVVA, 1638. f., 2. apr. 68.-71. l.;

LVVA, 2996. f., 1. apr., 7050. l.;

Пильский П. памяти прис.повер. В.А. Чиннова. – Сегодня, 1935, 20 мая;

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdnīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 145.-146. lpp.