Sākumlapa > Tēmas > Personas
Romāns Zīle

Romāns Zīle

Romāns Ēriks Zīle (1900. g. 7. februārī Odesā, Krievijas impērijā – 1971. g. 23. augustā Ķelnē, VFR) – jurists, sabiedriskais un politiskais darbinieks.

Romāns Ēriks Zīle ir dzimis 1900. gada 7. februārī Odesā, medicīnas profesora, vēlākā Latvijas Universitātes (LU) rektora Mārtiņa Zīles ģimenē; māte – Margo (dz. Lajsa). 1916. gadā Romāns Zīle absolvējis Odesas Svētā Pāvila reālskolu, pēc tam viņš bijis brīvklausītājs Pēterpils Universitātes Juridiskajā fakultātē. No 1917. gada viņš studējis tieslietas Odesas Universitātē.

No 1919. gada R. Zīle – Baltās kustības dienestā. Pēc Sarkanās armijas uzbrukuma 1920. gada sākumā viņš mēģinājis no Odesas izbēgt uz Rumāniju, taču nav izdevies. Divus gadus viņš dzīvojis Dienvidkrievijā, strādājis par skolotāju.

1922. gada pavasarī Romāns Zīle ieceļojis Latvijā. 1922. gadā viņš uzsācis tieslietu studi­jas LU, absolvējis universitāti 1928. gadā. 1926. gadā viņš papildinājis savas zināšānas Hāgas Starptautisko tie­sību akadēmijā.

Būdāms latvietis, Romāns Zīle aktīvi darbojies krievu organizācijas.Viņš bijis Krievu Akadēmiskās savienības priekšsēdē­tājs, Krievu Nacionālās apvienības valdes loceklis un Latvijas Krievu izglītības biedrības biedrs.

No 1928. gada 21. novembra R. Zīle – zvērināta advokāta E. Šēnfelda palīgs Rēzeknē. 1929. gada 10. jūlijā viņš tika atskaitīts no zvērinātu advokātu palīgu skaita pēc paša vēlēšanās. 

1929.- 1932. gadā R. Zīle bijis ierēdnis Latviešu akciju bankā.  

Romāns Zīle bijis cieši saistīts ar baltgvardes monarhistu organizāciju “Bratstvo russkoj pravdi”/ “Krievu taisnības brālība” (segvārds “Podgornij”). 1932. gadā viņš piedalījies šīs organizācijas slepenās radiostacijas ierīkošanā Rēzeknē. Viņš bijis arī organizācijas “Nacionaļnij sojuz novogo pokoļeņija”/ “Jaunās paaudzes nacionālā savienība” pārstāvis Latvijā.

1932. gada oktobrī Romāns Zīle ticis izraidīts no Latvijas, izbraucis uz Vāciju.

1933. gada septembrī viņam tika atļauts atgriezties Latvijā.

No 1933. gada R. Zīle studējis tautsaimniecību LU, 1934. gadā viņš tika atstāts LU Tiesību filozofijas katedrā, lai sagatavotos zinātniskajai darbībai.

1940. gadā Romāns Zīle izceļojis uz Vāciju. 1950. gadā R. Zīle devies uz Maroku, 1950. gadu vidū viņš atgriezies Rietumvācijā, dzīvojis Ķelnē, strādājis radiostacijā “Deutsche Welle”.

Romāns Zīle ir miris 1971. gada 23. augustā Ķelnē, Vācijas Federatīvajā Republikā.                                                

1921. gadā Romāns Zīle apprecējies ar Kristīni Haršu (1901. g. 3. janvārī – 1989. g. 30. augustā Vācijā).1929. gada 14. jūlijā ģimenē ir dzimusi meita Irīna (pēc apprec. – Kīsmane). Vēlāk viņš no sievas šķīries.

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 911.l.; 7427.

LUAJ.

Meitas Irīnas Kīsmanes sniegtās ziņas.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 560-561. lpp.