Sākumlapa > Tēmas > Personas
 Pāvels Gusevs

Pāvels Gusevs

Pāvels Gusevs (1872. g. 22. janvārī Rīgā, Krievijas impērijā – 1930. g. 10. septembrī Rigā, Latvijas Republikā) – zvērināts advokāts.

1890. gadā Pāvels Gusevs absolvējis Rīgas Aleksandra ģimnāziju. 1895. gadā viņš absolvējis Mas­kavas Universitātes Juridisko fakultāti.

No 1897. gada P. Gusevs strādājis Maskavas apgabaltiesā kolēģijas asesora pakāpē. No 1904. gada viņš - zvērināta advokāta palīgs Maskavā.

No 1909. gada Pāvels Gusevs - Rīgas pilsētas bāriņtiesas loceklis, no 1912. gada – notārs Rīgā.

Pirmajam pasaules karam sākoties, 1914. gadā, P. Gusevs tika iesaukts Krievijas ķeizariskajā armijā, 1917. gadā demobilizēts.

1921. gadā Pāvels Gusevs atgriezies Rīgā. No 1922. gada 29. marta viņš – zvērināts advokāts Rīgā; bijis arī Rīgas 3. savstarpējās kredītbiedrības padomes loceklis.

Pāvels Gusevs bija precējies ar Antoņinu Pullo (dz. 1875. g. 13. martā).

Pāvels Gusevs ir miris 1930. gada 10. septembrī Rīgā, apbedīts Rīgas Pokrova kapos.

 

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 260.l.; 2996. f., 7. apr., 40220.l.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 225. lpp.