Sākumlapa > Tēmas > Personas
 Pāvels Gusevs

Pāvels Gusevs

Pāvels Gusevs (1872. g. 22. janvārī Rīgā - 1930. g. 10. septembrī Rigā) - zvērināts advokāts.

1890. g. beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju. 1895. g. beidzis Mas­kavas universitātes Juridisko fakultāti. No 1897 strādājis Maskavas apgabaltiesā kolēģijas asesora pakāpē. No 1904 zv. advokāta palīgs Maskavā.

No 1909 Rīgas pilsētas bāriņtiesas loceklis, no 1912 notārs Rīgā. 1914 iesaukts Krievijas armijā, 1917 demobilizēts.

1921 atgriezies Rīgā. No 1922. g. 29. marta zv. advokāts Rīgā.

Bijis arī Rīgas 3. savstarpējās kredītbiedrības padomes loceklis.

Pāvels Gusevs miris 1930. g. 10. sept. Apbedīts Rīgas Pokrova kapos.

Precējies ar Antoņinu Pullo (dz. 1875. g. 13. martā).

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 260.l.; 2996. f., 7. apr., 40220.l.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. - Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. - Rīga, 2007., 225. lpp.