Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ļevs Rudakovs

Ļevs Rudakovs

Ļevs Rudakovs (1890. g. 5. septembrī Rīgā, Krievijas impērijā – 1956. g. 27. martā Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Ļevs Rudakovs ir dzimis 1890. gada 5. septembrī Rīgā. Viņa tēvs – Nikolajs Rudakovs, māte – Marija (dz. Guseva).

No 1925. gada 11. novembra Ļevs Rudakovs zvērināta advokāta E. Kurmes palīgs Rīgā; no 1936. gada 11. marta zvērināts advokāts Rīgā.

Ļ. Rudakovs bijis namīpašnieks.

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada 13. augustā, Ļ. Rudakovs tika pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, viņš bijis zvērināts advokāts Rīgā.

Pēc Otrā pasaules kara Ļ. Rudakovs nav uzņemts Advokātu kolēģijā. Viņš pensionējies, dzīvojis Rīgā.

Ļevs Rudakovs ir miris 1956. gada 27. martā Rīgā.

Ļ. Rudakovs nebija precējies.

Darbs tiesību jomā:

Pārdzīvojušā laulātā tiesības rīkoties ar nekustamo mantu, iegūtu, laulībai pastāvot, un ievestu zemes grāmatās uz viņa vārdu (pēc Vidzemes pils. lik.). - Rīga, 1936.

Informācijas avoti:

LVVA, 2996. f., 16. apr., 23717. l, 718. lp.;

Rīgas pilsētas DzNA.

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. – Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 429. lpp.