Tatjanas Fjodorovas atklātņu (Rīgas un Jūrmalas skatu) kolekcija

Tatjanas Fjodorovas 1950.-60. gadu atklātņu (Rīgas un Jūrmalas skatu) kolekcija.
Fotoalbumu sagatavoja S.Kovaļčuka un  Т.Feigmane.

Dzimtās rīdzinieces Tatjanas Fjodorovas ģimenes albums

Tatjana Fjodorova ir 3. ģildes tirgotāja Jevstāfija Rastorgujeva mazmeita. Viņas vecaistēvs bija dzimis Rīgā pilsētas goda pilsoņu ģimenē, kura šeit apmetās drīzumā pēc 1861. gada reformas. Ievietotās fotogrāfijas sniedz priekšstatus par parasto krievu rīdzinieku dzīvi un sadzīvi 20. gadsimta pirmajā pusē un padomju laikos.

Fotoalbumu sagatavoja S. Kovaļčuka un  Т. Feigmane.

Fotogrāfijas no krievu studentu korporācijas «Ruthenia» arhīva

Ruthenia

Korporāciju 1929.gadā Rīgā dibināja Latvijas Universitātes krievu studenti. 1940.  gadā «Ruthenia», kā arī visas pārējās sabiedriskās organizācijas, tika slēgta. Vācu okupācijas laikos korporācijas dzīve atkal nedaudz atplauka. 1944. gadā nozīmīgs korporantu skaits nolēma emigrēt uz Rietumiem. Nonākdami svešumā, korporanti ātri atjaunoja zaudētos sakarus, korporācija atdzima un turpināja pastāvēt līdz 1998. gadam.
Fotoalbumu sagatavoja D. Ļevickis un  Т. Feigmane.

Fotoalbums «Gaidas un skauti» no Iraīdas Gorškovas arhīva (1918-2009)

Albumā atlasītas fotogrāfijas, kurās tiek atainota krievu gaidu un skautu dzīve 1930.-tajos gados. Iraīda Gorškova bija Rīgas 9. gaidu vienības aktīva locekle.

Fotoalbumu sagatavoja I. Gorškova un Т.Feigmane.

Fotogrāfijas no Natālijas Sinaiskas (1914-2006) arhīva

Natālija Sinaiska  – profesora Vasīlija Sinaiska meita, dzima Kijevā. 1938. gadā absolvēja Latvijas Universitāti, saņemot tiesību maģistres grādu. 1944. gadā Sinaisku ģimene  atstāja Latviju un pēc kara beigām apmetās uz dzīvi Beļģijā. N. Sinaiska ilgus gadus strādāja Eiropas Savienības struktūrās. Nomira Briselē.
Fotoalbumu sagatavoja N. Sinaiska un  Т.Feigmane.

Fotogrāfijas no Tamāras Ņikiforovas albuma, kuras viņa bija izmantojusi atmiņu grāmatā «Barža uz Obas»

Tamāra Ņikiforova dzima Rīgā (1928. g. 12.augustā) bijuša Brīvprātīgās (Baltās) armijas pulkveža ģimenē. 1941. gada 14. jūnijā kopā ar vecāķiem, vemāmiņu un māsu  tika represēta un izsūtīta  uz Sibirijas Vasjuganas novadu. Atgriezās Rīgā 1946. gadā. Mirusi Jūrmalā 2015. g. 24. oktobrī.
Fotoalbumu sagatavoja Т.Ņikiforova un  А. Sņegirjovs.

Profesora Valērija Markova fotoalbums

Valērijs Markovs (4. novembris 1924. – 12. jūnijs 2006. g.g.), filozofijas zinātņu doktors, profesors emeritus, atvaļinātais pulkvedis.
Fotoalbumu sagatavoja S. Kovaļčuka.

Krievu cilvēki un Rīga Johana Kristofa Broces zīmējumos

Johans Kristofs Broce dzimis Gerlicā, studējis Leipcigas un Vitenbergas universitātēs teoloģiju un filozofiju un apguvis tehnisko zīmēšanu (rasēšanu). 1768. gadā Broce pārceļas uz Rīgu un strādā par mājskolotāju, bet no 1769. gada ir pedagogs Rīgas Ķeizariskajā licejā, vēlāk arī tā vadītājs. Ar šo mācību iestādi Broce ir saistīts 46 gadus. Līdztekus sekmīgai pedagoģiskajai praksei Johanam Kristofam Brocem bija divas nopietnas aizraušanās.

 J.K.Broces darbus apkopojusi S.Kovaļčuka

Studentu korporācijas - foto

anonce

Profesora Borisa Infantjeva fotoalbums


Profesors Boriss Infantjevs ( 14. septembris 1921. – 18. marts 2009. g.g.) – folklorists, literatūrzinātnieks, valodnieks, kultūrologs un novadpētnieks. Habilitētais pedagoģijas doktors, filoloģijas zinātņu kandidāts. Aptuveni 500 zinātnisko darbu autors.
Fotoalbumu sagatavojuši S. Kovaļčuka, O. Puhļaks, T. Feigmane.
Lapas 1 2 3 4 5 6 7 8