Sākumlapa > Tēmas > Personas
Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins

Anatolijs Šaļins (1906. g. 22. novembrī Jelgavā, Krievijas impērijā – 1974. g. 6. oktobrī Rīgā, Latvijas PSR) – zvērināts advokāts.

Anatolijs Šaļins ir dzimis 1906. gada 22. novembrī Jelgavā, miertiesneša, vēlāk – Latvijas Tiesu palātas locekļa Nikolaja Šaļina ģimenē; māte – Anna (dz. Polujana). 

Pirmā pasaules kara laikā Anatolijs kopā ar ģime­ni devies bēgļu gaitās uz Tērbatu (patlaban  Tartu), pēc tam – uz Pavlovsku (Pēterpils/ patlaban Sanktpēterburgas apkārtnē); šeit viņš mācījies Rozena privātģimnāzijā. 1918. gadā Šaļinu ģimene pārcēlusies uz Kijevu, vēlāk – uz Vitebskas guberņas Polockas apriņķa Jurjeviču pagastu.

1920. gada rudenī Šaļinu ģimene atgriezusies Latvijā. 1925. gadā Anatolijs Šaļins absolvējis Rīgas pilsētas krievu vidusskolu. Viņš aktīvi darbojies Latvijas Krievu jaunatnes biedrībā.

1925. gadā Anatolijs Šaļins uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitātē (LU), 1930. gadā studijas beidzis un uzsācis studijas LU Tautsaimniecības nodaļā.

No 1931. gada 14. janvāra A. Šaļins – zvērināta advokāta F. Neimana palīgs Rīgā; no 1933. gada 29. novembra - zvērināta advokāta V. Kosteniča palīgs Rīgā. 1931.-1935. gadā A. Šaļins bijis arī namu pārvaldnieks, 1937.- 1941. gadā - juriskonsults dažādos privātos uzņēmumos.

No 1937. gada 1. decembra Anatolijs Šaļins – zvērināts advokāts.

A. Šaļins darbojies Krievu Nacionālajā apvienībā Latvijā, bijis tās valdes loceklis, kā arī darbojies vingrošanas biedrībā «Russkij sokol», Lat­vijas Krievu biedrībā, no 1935. gada – Krievu juridiskajā biedrībā Latvijā.

Anatolijs Šaļins bijis krievu studentu korporācijas «Fraternitas Arctica» komiltons. 1929. gadā viņš kļuvis par vienu no krievu studentu korporācijas «Ruthenia» dibinātājiem; bijis studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

1941. gada janvārī A. Šaļins netika ieskaitīts Advokātu kolēģijā. No 1941. gada marta viņš strādājis par algu rēķinvedi Šķirotavas depo, no tā paša gada aprīļa līdz jūlijam – ekonomists plānotājs.

Vācu okupācijas laikā, 1941. gada 16. septembrī, A. Šaļins ticis pagaidām ieskaitīts advokatūras sastāvā, bijis zvērināts advokāts Rīgā. No 1943. gada novembra viņš īslaicīgi bijis advokāts juridiskajā konsultācijā Rīgā.

No 1945. gada A. Šaļins – Ķeipenes juridiskās konsultācijas vadītājs, vēlāk - Cēsu juridiskās konsultācijas vadītājs. 1948. gada augustā viņš slimības dēļ tika atskaitīts no Advo­kātu kolēģijas, pēc tam bijis juriskonsults.

Anatolijs Šaļins ir miris 1974. gada 6. oktobrī Rīgā.

1930. gadā Anatolijs Šaļins apprecējies ar zvērināta advokāta palīga Kirila Munkēviča meitu Aleksandru (1908-1996). Ģimenē dzimušas meitas Anastāsija (1931-2019) un Jevgēņija  (1936-2018).

Informācijas avoti:

LVVA, 7354. f., 1. apr., 761., 762.l.; 3225. f., 1. apr., 64. l., 23. lp.; 7427. f., 1. apr., 9635. l;

Latvijas advokatūra 1919-1945. Biogrāfiskā vārdniīca. Sast. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist.Valters Ščerbinskis. – Rīga, 2007., 474.-475. lpp.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 630.-631. lpp.

LZAKA, 470.l.;

LUAJ.

«Рутения» в Риге и на чужбине. Составители: Е.А. Гроссен, Г.Г. Гроссен и Д.А. Левицкий. – Вашингтон-Рига, 2005.

Fotogrāfijas no Šaļinu ģimenes arhīva

Fotogrāfijas no Munkēviču ģimenes arhīva

Fotogrāfijas no Polujanu ģimenes pēcteču arhīva

Ilustrācijas tēmai