Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Sidjakovs

Jurijs Sidjakovs

Jurijs Sidjakovs (1953. g. 23. jūlijā Rīgā, Latvijas PSR)  – filoloģijas doktors, Latvijas Universitātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas asociētais profesors (no 2017.g.).

J. Sidjakovs dzima Rīgā pazīstamā filologa Ļva Sidjakova ģimenē.

1970. gadā beidza Rīgas 15. vidusskolu, pēc tam iestājās Tartu universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes krievu valodas un literatūras nodaļā. Pēc augstskolas beigšanas kādu laiku strādāja Ņūsas vidusskolā Tartu pievārtē, pēc tam no 1978. gada Tallinas Pedagoģiskajā institūtā (tagad Tallinas Universitāte). Beidza Tartu Universitātes aspirantūru, aizstāvēja disertāciju „Nikolaja Ļeskova 1870. gadu publicistika”.

1986. gadā atgriezās Rīgā. Sāka strādāt Latvijas Universitātē. Specializējās XIX gadsimta otrās puses krievu literatūras vēsturē. Viņa zinātnisko interešu lokā ietilpst arī 1920. -1930. gadu Latvijas krievu minoritātes vēsture. Viens no J. Sidjakova nozīmīgākajiem darbiem – sagatavoti un nodoti publicēšanai arhibīskapa Jāņa (Pommera) personīgā arhīva fonda materiāli.

 

Zinātniskas publikācijas

История в письмах. Из архива архиепископа Иоанна Поммера. Интервью с Ю.Л. Сидяковым

Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера). Письма и др. документы. Издание подготовил Ю.Л. Сидяков. – Том 1. – Рига, 2008.

Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера). Письма и др. документы. Издание подготовил Ю.Л. Сидяков. – Том 2. – Рига, 2009.

Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера). Письма и др. документы. Издание подготовил Ю.Л. Сидяков. – Том 3. – Рига, 2011.

Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера). Письма и др. документы. Издание подготовил Ю.Л. Сидяков. – Том 4 (дополнительный). – Рига, 2008.

 

Роспись журнала «Вера и жизнь».  – Рига, 1923 – 1940. Подготовил Ю.Л. Сидяков. – Рига  – Санкт-Петербург, 2021.