Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gaļina Rumjanceva

Gaļina Rumjanceva

Gaļina Rumjanceva  (1922, Kahovka, Mikolajivas guberņā   –  ?) – pedagoģijas zinātņu kandidāte, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas katedras dekāna vietniece, Krievu literatūras katedras docente.

Gaļina Rumjanceva ir dzimusi 1922. gadā Kahovkā – pilsētā Ukrainas dienvidos. Viņas vecāki bija pedagogi. 1941. gadā Gaļina absolvējusi Simferopoles 23. vidusskolu (Krimā).
Nacistiskās okupācijas laikos Gaļina strādājusi Simferopoles bibliotēkā. Pēc Krimas atbrīvošanas no nacistiem, no 1944. līdz 1948. gadam viņa studējusi Krimas Valsts pedagoģijas institūta Svešvalodu fakultātē, apgūdama specialitāti “angļu valoda”. Līdztekus studijām institūtā viņa neklātienē mācījusies Maskavas Svešvalodu kursu Vācu valodas nodaļā. Pēc Krimas Valsts pedagoģijas institūta absolvēšanas viņa ieguvusi angļu valodas pasniedzējas un vidusskolas skolotājas kvalifikāciju un no 1946. līdz 1948. gadam pasniegusi angļu un krievu valodu Simferopoles tehnikumā.
1948. gadā Gaļina Rumjanceva pārcēlusies uz dzīvi Rīgā, jo uz šejieni tika nosūtīts strādāt viņas dzīvesbiedrs. Šeit viņa iestājusies studēt Latvijas Pedagoģijas institūta Svešvalodu fakultātes Vācu valodas nodaļā, kuru ar izcilību absolvējusi 1950. gadā.
No 1948. līdz 1992. gadam G. Rumjanceva strādājusi par krievu valodas pasniedzēju P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes (LVU, no 1990. gada – Latvijas Universitāte) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedrā.
1961. gadā Gaļina Rumjanceva aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: “Leksiskais darbs krievu valodā Latvijas PSR augstskolu latviešu gupās”/ «Лексическая работа по русскому языку в латышских группах вузов Латвийской ССР». Pēc sekmīgas disertācijas aizstāvēšanas viņa ieguva pedagoģijas zinātņu kandidātes zinātnisko grādu, 1967. gadā tika apstiprināta docentes zinātniskajā nosaukumā.
Docente Rumjanceva lasījusi šādus lekciju kursus: “Mūsdienu krievu valoda”, “Mūsdienu krievu valodas morfoloģija”, “Krievu valodas pasniegšanas metodika”, “Krievu valodas praktiskā stilistika” un speciālos lekciju kursus: “Mūsdienu lingvistikas virzieni un metodes”, “Sarunvalodas kultūras pamati”/«Основы культуры речи». LVU Krievu literatūras katedras docente vadījusi kursa un diplomdarbu sagatavošanu.
Gaļina Rumjanceva ir autore vairāk kā 20 zinātniskiem rakstiem, kas veltīti krievu valodas pasniegšanas cittautiešiem metodikai, krievu valodas leksikas un frazeoloģijas jautājumiem. Šie raksti tika publicēti LVU “Zinātniskajos rakstos” («Ученые записки» ЛГУ), žurnālos un zinātnisko darbu krājumos.
Būdama speciāliste lingvistikas jomā, Gaļina Rumjanceva aktīvi piedalījusies materiālu vākšanā vispārējam slāvu lingvistiskajam atlantam Baltijas teritorijā.
1990. gados Gaļina Rumjanceva izceļojusi no Latvijas.

Inna Bergmane