Sākumlapa > Tēmas > Personas
Zoja Tolmačova

Zoja Tolmačova

Zoja Tolmačova (1922. g. 7. novembrī Jekaterinburgā, Krievijas PFSR – 2001. g. 3. janvārī Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas zinātņu kandidāte, Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docente.

Zoja Tolmačova ir dzimusi Jekaterinburgā – Urālu kalnu apgabala pilsētā, kalpotāju ģimenē. 1940. gadā viņa absolvējusi vidusskolu Maskavas apgabala Zarajskā un pēc tam iestājusies Maskavas Transporta inženieru institūta. Otrā pasaules kara laikā, 1941./42. gadā, viņa strādāja par mājražotāju, šujot militāro uniformu.

1942. gadā Z. Tolmačova tika mobilizēta Sarkanajā armijā un nosūtīta uz Kaļiņinas fronti, kur strādājusi par telegrāfisti un mehāniķi frontes štāba sakaru mezglā. Vēlāk viņa dienējusi 1. Piebaltijas frontes sakaru karaspēka vienībā. Zoja Tolmačova ir apbalvota ar šādām PSRS medaļām: “Par kaujas nopelniem”, “Par Kēnigsbergas ieņemšanu”, “Par uzvaru pār Vāciju Lielajā Tēvijas karā”.

1945. gada septembra beigās Zoja Tolmačova tika demobilizēta. Tajā pašā gadā viņa pārcēlās dzīvot uz Rīgu, kur dienēja viņas vīrs.

No 1946. līdz 1950. gadam Z. Tolmačova studējusi Latvijas Valsts pedagoģijas institūta (LVPI) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un  literatūras nodaļā. No 1950. līdz 1953. gadam viņa strādāja LVPI par krievu valodas pasniedzēju.

No 1953. līdz 1956. gadam Z. Tolmačova mācījās Rīgas Pedagoģijas institūta  Krievu valodas katedras aspirantūrā. No 1956. līdz 1958. gadam viņa bija krievu valodas pasniedzēja Rīgas Pedagoģijas institūtā, no 1958. līdz 1991. gadam – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē (LVU, patlaban – Latvijas Universitāte - LU).

1961. gadā Z. Tolmačova aizstāvējusi disertāciju un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes zinātnisko grādu, 1968. gadā viņai piešķirts docentes zinātniskais nosaukums.

LVU Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docente Tolmačova lasīja šādus kursus: “Ievads valodniecībā”/ «Введение в языкознание»; “Mūsdienu krievu valoda (morfoloģija)”/ «Современный русский язык (морфология)»; “Mūsdienu krievu valodas vārdu darināšana”/ «Словообразование современного русского языка»; “Valodniecības pamati”/ «Основы языкознания»; speckursu “Vārda sastāvs un krievu valodas morfoloģiskie pamatprocesi”/ «Состав слова и основные морфологически процессы русского языка»; vēl viņa vadīja specseminārus “Vārdu darināšanas un leksiskās nozīmes mijiedarbība”/ «Взаимодействие словообразовательного и лексического значения», kā arī vadīja studentu kursa darbus un diplomdarbus.

Z. Tolmačova bija skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu ilggadējā konsultante un lektore. Filoloģe aktīvi piedalījusies Maksima Gorkija valodas vārdnīcas sastādītāju kolektīvajā darbā.

Docente Tolmačova ir vairāk nekā 15 zinātnisko rakstu leksikogrāfijā, leksikoloģijā, sinonīmijā un krievu valodas pasniegšanas metodisko līdzekļu autore.

Inna Bergmane