Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mira Dukule

Mira Dukule

Mira Dukule (1930. g. Maskavas apgabalā, Krievijas PFSR – 2014. g. 30. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – pedagoģijas zinātņu kandidāte, no 1969. līdz 1992. gadam bija Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docente.

Mira Dukule ir dzimusi 1930. gadā Maskavas apgabala Kaširas pilsētā, ierēdņu ģimenē. 1948. gadā M. Dukule absolvējusi Rīgas 10. vidusskolu. No 1948. līdz 1952. gadam viņa studējusi Rīgas Pedagoģijas institūtā. To absolvējot, viņa bija ieguvusi krievu valodas un literatūras skolotājas specialitāti.  

No 1952. līdz 1969. gadam Mira Dukule strādāja par vecāko pasniedzēju Liepājas Pedagoģijas institūtā. 1964. gadā M. Dukule iestājās mācīties A. Hercena Ļeņingradas (tagadējās Sanktpēterburgas) Valsts pedagoģijas institūta Pamatskolas apmācības metodikas katedras neklātienes aspirantūrā.  

1969. gadā Mira Dukule sekmīgi aizstāvēja pedagoģijas zinātņu kandidāta disetrāciju tēmā: «Обучение грамотному письму учащихся начальной школы» („Pamatskolas skolēnu apmācība prasmei pareizi rakstīt”). Tādējādi viņa ieguva pedagoģijas zinātņu kandidātes zinātnisko grādu un iespēju turpmāk pretendēt uz docentes akadēmisko amatu.

No 1969. līdz 1992. gadam Mira Dukule ieņēma docentes akadēmisko amatu LVU Krievu valodas katedrā. Pasniedzot šajā katedrā, docente Dukule bija lasījusi šādus lekciju kursus: «Методика преподавания русского языка как родного» („Krievu valodas kā dzimtās pasniegšanas metodika”), «Методика преподавания русского языка как неродного» („Krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodika”); kā arī docente bija pasniegusi kursu „Praktiskā krievu valoda” («Практический русский язык») tiem studentiem, kuri bija absolvējuši latviešu skolu un studējuši Krievu valodas un literatūras nodaļā.

Мira Dukule ir aptuveni 10 zinātnisko rakstu, kas veltīti ortogrāfijas apmācībai, autore. Viņas raksti tika publicēti krājumos «Герценовские чтения» („Hercena priekšlasījumi”).

Docente Dukule ir izstrādājusi un laidusi klajā vairāk kā 14 mācību līdzekļu pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kā arī studentiem. To skaitā: «Лингафонный курс по русскому языку учащихся 4, 5, 6, 7 классов для для латышской школы» („Lingafona kurss krievu valodā latviešu skolas 4., 5., 6., 7. klases skolniekiem”).

Kā līdzautore kopā ar Irmu Elsbergu docente Dukule bija izstrādājusi un izdevusi šādus mācību līdzekļus : «Разговорники по русскому языку для учащихся 4, 5, 6, 7 классов» („Krievu valodas sarunvārdnīcas 4., 5., 6., 7. klases skolniekiem”); «Поговорим по-русски» („Parunāsism krieviski”) (Rīga, Zvaigzne); «Учимся писать грамотно. Для учащихся 6, 7, 8 классов» („Mācīsimies rakstīt pareizi. 6., 7., 8. klases skolēniem”( (Rīga).

Inna Bergmane