Sākumlapa > Tēmas > Personas
Mihails Nikolajevs

Mihails Nikolajevs

Mihails Nikolajevs (1911. g. 14. novembrī Ņižņijnovgorodas guberņā, Krievijas impērijā – 2001. g. 19. jūlijā Rīgā, Latvijas Republikā) – Latvijas Valsts Universitātes Krievu un aizrobežu literatūras katedras mācībspēks.

M. Nikolajevs ir dzimis zemnieku ģimenē Ņižņijnovgorodas guberņas Sergačas apriņķa Muratovkas ciemā.  Mācījies zemnieku jaunatnes skolā. 1929. gadā izturēja Tagilas rajona izglītības nodaļas speciālu ekspertīzes komisiju un ieguva atļauju strādāt par  krievu valodas un literatūras skolotāju pamatskolā un skolā pieaugušajiem.

No 1933. gada līdz 1938. gadam Mihails Nikolajevs  studēja Ļeņingradas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē, lai iegūtu kvalifikāciju “krievu literatūra”. Universitāti viņš beidza ar teicamnieka diplomu, iegūdams specialitāti “literatūrzinātnieks-rusists”, un iestājās aspirantūrā. Viņa kandidāta disertācijas tēma bija “Maksima Gorkija romāns ‘Artamonovu uzņēmums’”, 1941. gada jūnijā viņš ieguva filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.

Kara sākumā M. Nikolajevs iestājās tautas zemessardzē, taču drīz nokļuva gūstā. Kopš 1941. gada vasaras līdz 1944. gada oktobrim viņš bija ieslodzīts dažādās koncentrācijas nometnēs Ļeņingradas apgabalā, Igaunijā un Latvijā. 1944. gada rudenī, kad nometnēs ieslodzītos  veda uz Vāciju, viņam izdevās aizbēgt un pāriet frontes līniju. 1944. gada oktobrī viņš neilgu laiku strādāja apriņķa kara komisariāta iesaukšanas komisijā.

Kopš  1944. gada decembra līdz 1983. gadam viņš strādāja P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē, bija Krievu un aizrobežu literatūras katedras mācībspēks. Bet 1945.–1949. gadā viņš apvienoju darbu Latvijas Valsts universitātē ar  pedagoģisko darbu Rīgas Pedagoģijas institūtā. Līdzās pedagoģiskajai darbībai augstskolā viņš bija arī aktīvs  Latvijas Zinību biedrības lektors. No 1953. gada līdz 1965. gadam M. Nikolajevs vadīja Krievu un aizrobežu literatūras katedru.  Strādādams universitātē, viņš lasīja studentiem vairākus lekciju kursus – “Krievu folklora”, “Ievads literatūrzinātnē”, “Literatūras teorija”, “18. gadsimta krievu literatūras vēsture”, “19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma krievu literatūras vēsture”, kā arī speciālos kursus par Ļeva Tolstoja un Maksima Gorkija daiļradi. Viņš vadījis studentu kursa darbu un diplomdarbu izstrādi. Mihails Nikolajevs publicējis virkni zinātnisku rakstu par Ļ. Tolstoja, M. Gorkija darbiem Latvijas Valsts universitātes Zinātniskajos rakstos un dažādos citos žurnālos.

Mihails Nikolajevs miris Rīgā 2001. gad 19. jūlijā.

                                                                                                          Inna Bergmane