Sākumlapa > Tēmas > Personas
Larisa Ignatjeva

Larisa Ignatjeva

Larisa Ignatjeva (1959. g. 25. augustā, Baltkrievijas PSR – 2020. g. 29. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – pedagoģijas doktore (Dr. paed.), Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesore.

Dzimusi Baltkrievijā. Absolvējusi Rīgas 62. vidusskolu. Nākamās profesijas izvēli ietekmēja krievu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Korobcova, kas prata mācību darbu piepildīt gan ar mīlestību, gan augstu atbildības sajūtu. 1977. gadā Larisa Ignatjeva iestājās Latvijas Valsts universitātē (LVU), kur tolaik strādāja lieliski pasniedzēji, spilgtas personības: Zoja Tolmačeva, Nataļja Kozina, Dmitrijs Ivļevs, Lidija Ņemceva, Mira DukuleInna Bergmane, Ņina Gusarova… Universitāti beidza 1982. gadā ar izcilību. Pēc stažēšanās iestājās lingvistikas aspirantūrā, kur profesores Ludmilas Graudiņas vadībā PSRS ZA Krievu valodas institūtā Maskavā analizēja valodas stilistikas un kultūras teorētiskās problēmas. Pētnieciskās intereses un darbs LVU krievu valodas katedrā pārliecināja, ka Latvijas skolās un augstākajās mācību iestādēs noteikti jāiekļauj stilistikas un retorikas kursi. 1994. gadā Larisa Ignatjeva izstrādāja Latvijā pirmo skolu retorikas programmu, bet 1996. gadā kopīgi ar Rozannu Kurpnieci un Svetlanu Guščinu sarakstīja atbilstošu mācību grāmatu (Skolu retorika: Eksperimentāls mācību līdzeklis/ 1. Izdevums. R.: Zvaigzne, 1996. 237 lpp.) (Школьная риторика: Экспериментальное учебное пособие / 1-е изд. R.: Zvaigzne, 1996. 237 cтp.). Tā piedzīvoja vairākus atkārtotus izdevumus.

Latvijas skolām domātā retorikas kursa koncepcija un tās aprobācijas pieredzes apkopojums kļuva par pamatu doktora disertācijai, ko Larisa Ignatjeva aizstāvēja 1999. gadā LVU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē un, kļūstot par krievu valodas katedras docenti, sāka vadīt krievu valodas un literatūras skolotāju sagatavošanas profesionālo programmu. Pamata kursi: «Krievu valodas morfoloģija”, „Krievu valodas stilistika», «Valodas kultūras aktuālās problēmas», «Krievu valodas kā dzimtās valodas metodika», vairāki speckursi, tostarp speckurss «Retorika».

No 2006. gada, saglabājot profesionālo interešu pamatnozares (krievu valodas kā svešvalodas stilistiku, retoriku un metodiku), viņa strādajusi par pasniedzēju Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un par literāro redaktori Transporta un sakaru institūtā.

Larisa Ignatjeva ir autore ap 100 zinātniskām, mācību un metodiskām publikācijām, tostarp sešiem mācību komplektiem krievu valodas kā otras svešvalodas apgūšanai Latvijā un diviem mācību līdzekļiem ārzemniekiem (mācību kalendārs un video kurss starptautiskajās attiecībās). Viņa piedalijas starptautiskās konferencēs un projektos, bija daudzu konferenču organizācijas komiteju un zinātnisko izdevumu redkolēģiju locekle. No 1997. gada L. Ignatjeva veikusi Latvijas Radio (LR-4) programmas «Doma laukums»/«Домская площадь» atestācijas komisijas locekles pienākumus. Kopš 2008. gada vadija Baltijas Starptautiskās akadēmijas Svešvalodu un ECL sertifikācijas centru, kas organizeja plaši pazīstamus zinātniski metodiskos seminārus un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus krievu valodas skolotājiem.

Larisa Ignatjeva ir mirusi Rīgā 2020. gada 29. septembrī.

Ilustrācijas tēmai