Sākumlapa > Tēmas > Personas
Serafima Bogdanova

Serafima Bogdanova

Serafima Bogdanova (1927. g. 24. augustā Saratovas guberņā, Krievijas PFSR –2008. g. 25. novembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – pedagoģijas zinātņu kandidāte, Latvijas Valsts universitātes (no 1990. g. – Latvijas universitāte) Krievu literatūras katedras docente, Filololoģijas fakultātes dekāna vietniece.  

Serafima Bogdanova ir dzimusi Krievijā, Saratovas guberņas (palaban Saratovas apgabals) Jekaterinovas rajona staņicā, ierēdņa ģimenē. No 1935. līdz 1945. gadam viņa mācījusies Jekaterinovas vidusskolā.

1945. gadā ģimenes apstākļu dēļ Serafima pārcēlās dzīvot uz Rīgu. No 1945. līdz 1950. gadam viņa studēja P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļā.

Savu pedagoģisko darbu Serafima Bogdanova uzsāka, strādājot par krievu valodas skolotāju kādā no Tallinas vidusskolām, jo šeit bija dienējis viņas dzīvesbiedrs. No 1951. līdz 1959. gadam viņa pasniedza krievu valodu  LVU Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras katedrā un LVU Sagatavošanas kursos.

No 1958. līdz 1981. gadam Serafima Bogdanova strādāja par metodisti krievu valodas un literatūras kabinetā LPSR Izglītības ministrijas Skolotāju pilnveidošanas institūtā. Līdztekus tam viņa pasniedza krievu valodu 31. un  56. vidusskolā. No 1975. līdz 1980. gadam Serafima Bogdanova bija PSRS Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Krievu valodas pasniedzēju nacionālajā skolā ZPI reflektante. 1980. gada maijā viņa aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: „Fakultatīvo nodarbību krievu valodā nacionālajā (latviešu) skolā saturs un  rīkošanas metodika”. Tanī pat gadā viņai tika piešķirts pedagoģijas zinātņu doktora zinātniskais grāds.

No 1981. līdz 1993. gadam Serafima Bogdanova bija LVU Krievu valodas katedras pasniedzēja. 1985. gadā viņai tika piešķirts docentes zinātniskais grāds. Savas pedagoģiskās darbības laikā viņa lasīja šādus kursus: «Методика преподавания русского языка», «Практика преподавания русского языка», «Практический русский язык» („Krievu valodas pasniegšanas metodika”, „Krievu valodas pasniegšanas prakse”, „Praktiskā krievu valoda”), vadīja pedagoģisko praksi, kursa un diplomdarbus.

Serafima Bogdanova ir vairāk kā 70 metodisko mācību līdzekļu, rakstu un brošūru autore un līdzautore.  

Dažas no S. Bogdanovas mācību grāmatām:  

kā līdzautore – Богданова С. А., Зийберг Т. К., Румянцева Г. М., Спектор В. М. «Учебник-хрестоматия по русскому языку для студентов-латышей» (Рига, Латгосиздат, 1959);

kā līdzautore kopā ar – Б.Ф. Инфантьев, А.Б. Лапса, Е.К. Францмане «Русское слово. Учебник для 10 класса школ с латышским языком обучения» (Рига, Звайгзне, 1984);

«Лексика и фразеология русского языка. Пособие для учащихся. 2-е переработанное и дополненное издание» (Рига, Звайгзне, 1981).

Inna Bergmane