Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Solovejs

Nikolajs Solovejs

Nikolajs Solovejs  (1921. gada 28. aprīlī Smoļenskā, Krievijas PFSR –?) – filoloģijas zinātnu kandidāts, Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu un aizrobežu literatūras katedras pasniedzējs.

Nikolajs Solovejs ir dzimis 1921. gada 28. aprīlī Smoļenskā (KFPSR) militārpersonas Jakova Soloveja ģimenē. 1939. gadā Nikolajs absolvējis Smoļenskas vidusskolu un iestājies Smoļenskas Pedagoģijas institūta Krievu valodas un literatūras nodaļā.

Nikolajs Solovejs ir Lielā Tēvijas kara dalībnieks, apbalvots ar šādām medaļām:  “Par drošsirdību”, “Par uzvaru pār Vāciju”, “Par Ļeningradas aizsarzību”.

No 1945. līdz 1950. gadam N. Solovejs studējis Latvijas Valsts universitātes (LVU) Krievu valodas un literatūras nodaļas Filoloģijas fakultātē. Būdams students, viņš divu gadu laikā strādājis par pionieru vadītāju un pēc tam - par skolotāju Rīgas 71. vidusskolā. 

No 1950. līdz 1953. gadam N. Solovejs – Maskavas Valsts universitātes (MVU) Padomju literatūras katedras aspirants.

1955. gada aprīlī N. Solovejs aizstāvējis filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: «Padomju vēsturiskais romāns par Stepanu Razinu»/ «Советский исторический роман о Степане Разине». 1956. gadā viņam tika piešķirts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds.

No 1955. līdz 1960. gadam N. Solovejs bijis Daugavpils Pedagoģijas institūta Krievu un aizrobežu literatūras katedras vecākais pasniedzējs.

No 1960. līdz 1967. gadam Nikolajs Solovejs - Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu un aizrobežu literatūras katedras pasniedzējs.

Būdams LVU pasniedzējs, N. Solovejs lasījis šādus kursus: “19. gadsimta pirmās puses krievu literatūras vēsture”/«История русской литературы первой половины 19 столетия», “Padomju literatūras vēsture”/«История советской литературы»,  “Literatūras pasniegšanas skolā metodika”/ «Методика преподавания литературы в школе». Viņš vadījis pedagoģisko praksi, kā arī studentu kursa un diplomdarbus.

Nikolajs Solovejs ir autors virknei zinātnisko rakstu un mācību līdzekļu, kas veltīti Ļeva Tolstoja, Aleksandra Puškina un citu izcilu krievu rakstnieku un dzejnieku daiļradei.

1967. gadā Nikolajs Solovejs izceļojis no Latvijas. Ziņu par viņa turpmāko likteni nav.   

                                                                                              Inna Bergmane