Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nataļja Doņeca

Nataļja Doņeca

Nataļja Doņeca (1919. gada 17. aprīlī Romnās, Poltavas guberņā / tagad Ukrainas Sumu apgabals  – 1993. gada 19. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas zinātņu kandidāte,  Latvijas Valsts universitātes (tagadējās Latvijas Universitātes)  Krievu valodas katedras docente.

Nataļja Doņeca ir dzimusi Poltavas guberņas Romnu pilsētā, agronoma ģimenē. 1938. gadā Nataļja absolvējusi vidusskolu. No 1938. līdz 1947. gadam viņa studēja Kijevas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodniecības nodaļā. Pēc universitātes absolvēšanas N. Doņeca ieguva filoloģes kvalifikāciju.

Otrā pasaules kara laikā – no 1942. līdz 1945. gadam – Nataļja Doņeca dzīvoja Mariupolē, kur bija strādājusi mākslas darbnīcā „Hudožestvennaja vistavka” un bibliotēkā.

1947. gadā pēc Kijevas Valsts universitātes absolvēšanas Nataļja Doņeca pēc norīkojuma atbrauca strādāt uz Rīgu. Šeit viņa strādāja Rīgas Pedagoģijas institūtā – sākumā par Krievu valodas kabineta laboranti, pēc tam – no 1949. līdz 1958. gadam – par krievu valodas pasniedzēju.  

No 1958. līdz 1976. gadam Nataļja Doņeca bija Latvijas Valsts universitātes Krievu valodas katedras pasniedzēja. 1958. gadā viņa sekmīgi aizstāvēja filoloģijas zinātņu kandidātes disertāciju tēmā: «Именительный и творительный предикативный имени существительного в современном русском языке» („Lietvārda nominatīvs un predikatīvs instrumentālis mūsdienu krievu valodā”). Tādejādi viņa ieguva filoloģijas zinātņu kandidātes zinātnisko grādu. 1963. gadā N. Doņeca tika iecelta Krievu valodas katedras docentes akadēmiskajā amatā.

Būdama LVU Krievu valodas katedras docente, Nataļja Doņeca lasīja studentiem šādus lekciju kursus: «Современный русский язык (лексика и фразеология)» („Mūsdienu krievu valoda (leksika un frazeoloģija)”), «Современный русский язык (синтаксис)» („Mūsdienu krievu valoda (sintakse)”), kā arī viņa lasīja speciālo kursu saistošā gramatikā. Docente vadīja arī kursa darbu un diplomdarbu izpildi.

Nataļja Doņeca pastāvīgu uzstājās, lasot lekcijas krievu valodas skolotāju metodiskajās apvienībās un skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. N. Doņeca ir veselas virknes zinātnisko rakstu un metodisko mācību līdzekļu sintakses, frazeoloģijas jautājumos un krievu valodas pasniegšanas metodikā latviešu skolā autore.

Valodniece Nataļja Doņeca ir mirusi Rīgā 1993. gada 19. martā.

Inna Bergmane