Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Losevs

Aleksandrs Losevs

Aleksandrs Losevs (1925. g. 6. septembrī Maskavā, Krievijas PFSR – 1997. g.  22. oktobrī Rīgā, Latvijas Republikā) – pedagoģijas doktors (Dr. paed.), speciālists krievu un latviešu literatūras sakaru jautājumos.

Aleksandrs Losevs ir dzimis Maskavā, viņa vecāku izcelsmes zeme  ir Ukraina. Tēvs bija grāmatvedis, māte – piāniste. Viņa vecāki bija represēti, viņiem nebija atļauts dzīvot lielpilsētās. Tāpēc ģimene dzīvoja Kaļiņinā (tagad – Tvera). Šeit jaunais Losevs mācījās mūzikas skolā, vijoles klasē, viņa pedagoģe bija Lija Krasinska.

Pēc skolas beigšanas viņš iestājās S. Mihoelsa teātra studijā un 1947. gadā  viņu nosūtīja uz Rīgu par Latvijas PSR Valsts filharmonijas dramatiskā ansambļa režisora palīgu. Rīgas kultūras namos  A. Losevs strādāja par   režisoru un pedagogu. 1953. gadā viņš pabeidza studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes krievu valodas un literatūras nodaļā. Kopš tā laika sākās viņa pedagoģiskā darbība. Viņš bija Rīgas. 6. un 5. vakarskolas gan mācību daļas vadītājs, gan direktors.  No 1962. līdz 1990. gadam viņš strādāja Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā, šeit viņš ilgus gadus bija pedagoģisko pētījumu koordinācijas padomes  zinātniskais sekretārs. Vienlaikus viņš turpināja mācīt  krievu valodu un literatūru latviešu skolēniem Rīgas 14.  maiņu vakarskolā.

A. Losevs ir autors daudziem pētījumiem un publikācijām par problēmām,  kā organizēt un aktivizēt izglītību vakarskolās, maiņās darbojošās skolās un neklātienē, viņš ir līdzautors krievu valodas un literatūras mācību grāmatām, kas paredzētas vakarskolu un maiņās darbojošos skolu audzēkņiem ar latviešu mācību valodu, viņš ir sagatavojis vingrinājumu krājumus un mācību līdzekļus latviešu literatūrā  skolām un augstākajām mācību iestādēm ar krievu mācību valodu. Vairākus darbus A. Losevs ir uzrakstījis līdzautorībā ar Borisu Infantjevu. A. Loseva humānās idejas par dažādu etnisko kultūru sadarbību ir ietvertas programmatiskā darbā “Единое пространство культуры”  (Vienota kultūras telpa”) (1988. gadā). Vēl līdz šai dienai nav publicēts Aleksandra Loseva plašais atstātais rokrakstu klāsts.

Aleksandra Loseva publikācijas:

G. Rudzītis, A. Losevs. Pa jauniem un grūtiem ceļiem. Rīga: Liesma, 1965; A. Losevs.   Estētiskā audzināšana vakarskolā. Rīga: Zvaigzne, 1981; Б. Ф. Инфантьев, А.Г.  Лосев. Русское слово. Rīga: Zvaigzne, 1978; Б.Ф. Инфантьев, А.Г. Лосев. Сопоставительный анализ переводов произведений русской литературы. Rīga:  Zvaigzne, 1987; Б.Ф. Инфантьев, А.Г. Лосев. Единое пространство культуры. Rīga: LR Izglītības ministrija, 1992; Инфантьев Б., Лосев А. Латвия в судьбе и творчестве русских писателей. Rīga:  Zvaigzne  ABC, 1996; Инфантьев Б., Лосев А.  Обращенные к Латвии строки. Русско-латышские литературные связи. Rīga:  Zvaigzne  ABC, 1999.

А.Г. Лосев. Наследие Н.А. Некрасова в латышской реалистической поэзии // Межнациональные литературные связи. Rīga: P. Stučkas LVU, 1979; А.Г. Лосев. Прототипы корчагинцев// Даугава, 1984, № 10; М. Горький и Латвия // составители Б. Ф. Инфантьев, А.Г. Лосев. Rīga, 1971; А.Г. Лосев.   Формирование чувства дружбы народов при изучении темы «Николай Тихонов и Латвия» //  Интернациональное воспитание на уроках языка и литературы. Rīga: Zvaigzne, 1984; Б.Ф. Инфантьев, А.Г. Лосев. В.В. Маяковский и Латвия.  Материалы Научно-исследовательского института педагогики Министерства просвещения Латвийской ССР. Рига, 1973.

Svetlana Kovaļčuka

Informācijas avoti:

  1. Staris.  Aleksandrs Losevs. Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. g. līdz mūsu dienām. Rīga, 1998;
  2. Б.Ф. Инфантьев. Светлой памяти Александра Германовича Лосева.  Seminarium Hortus Humanitatis. Альманах. Рига, 2006,  № 13.