Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tamāra Jakubaite

Tamāra Jakubaite

Tamāra Jakubaite (1927. g. 18. aprīlī Vladikaukāzā, Krievijas PFSR – 1984. g. 22. jūlijā Rīgā, Latvijas PSR) – filoloģijas zinātņu kandidāte, Latvijas Valsts universitātes (LVU) Vēstures un filoloģijas fakultātes krievu valodas katedras docente.

Dzimusi Vladikaukāzā (Ordžonikidze) kalpotāja ģimenē. Pēc tautības osetīniete. No 1935. līdz 1945. gadam mācījās Ordžonikidzes vidusskolā, ko pabeidza ar zelta medaļu. No 1945. līdz 1950. gadam studēja serbu valodu un literatūru Maskavas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. Saņēma izcilnieka diplomu ar kvalifikāciju - augstskolas pasniedzējs un vidusskolas skolotā, zinātniskais darbinieks filoloģijas zinātņu nozarē.

1954. gadā T. Jakubaite aizstāvēja disertāciju filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. No 1954. līdz 1957. gadam strādāja par vecāko pasniedzēju Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. 1957. gadā ieguva krievu valodas katedras docentes zinātnisko nosaukumu. No 1958. līdz 1962. gadam bija pasniedzēja LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes krievu valodas katedrā. Lasīja lekciju kursus: Senslāvu valoda, Krievu literārās valodas vēsture, speckursus valodniecības vēsturē, serbu un horbātu valodniecībā krievu valodas praktiskajā stilistikā. Vadīja kursa un diplomdarbus. Viņas zinātniskās intereses saistījās ar slāvu valodu mācīšanos, krievu literārās valodas vēstures un seno slāvu kultūras pieminekļu pētījumiem.

Tamāra Jakubaite apglabāta Rīgas I Meža kapos.

Inna Bergmane