Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Pabauska

Tatjana Pabauska

Tatjana Pabauska (1921. g. Maskavā, Krievijas PFSR – ?) – filoloģijas zinātņu kandidāte, Latvijas Valsts universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes krievu valodas katedras vadītāja, krievu literatūras katedras docente.

Dzimusi Maskavā kalpotāju ģimenē. 1939. gadā beidza vidusskolu Maskavā. Šajā gadā iestājās Maskavas Vēstures, filozofijas un literatūras institūta Filoloģijas fakultātē.

Lielā Tēvijas kara laikā no 1941. gada augusta 1946. gadam strādāja Centrālā Oftalmoloģijas institūta militārajā nodaļā par medmāsu. No 1943. līdz 1945. gadam mācījās Maskavas Valsts universitātes (MVU) Filoloģijas fakultātes krievu valodas un literatūras nodaļā. Augstskolu beidza ar kvalifikāciju „krievu valodas un literatūras zinātniskais darbinieks, augstskolas pasniedzējs un vidusskolas skolotājs.”

1946. gada septembrī sakarā ar vīra darbavietas maiņu pārcēlās uz Rīgu. No 1950. līdz 1965. gadam pasniedza krievu valodu LVU. 1960. gadā aizstāvēja disertāciju ”Antona Čehova veikums 1890.-1900. gadu literāro darbu valodas izkopšanā”. 1961. gadā T. Pabauska ieguva filoloģijas zinātņu kandidāta grādu un tika apstiprināta par krievu valodas katedras docenti. Sešus gadus vadīja LVU krievu valodas katedru. No 1961. līdz 1962. gadam bija Filoloģijas fakultātes dekāna vietniece.

Pabauska lasīja lekciju kursus „Krievu literārās valodas vēsture”, „Mūsdienu krievu literārās valodas leksika”, speckursu „Rakstnieka darbs literārās valodas izkopšanā”, vadīja kursa u diplomdarbus.
Pabauska ir autore vairāk nekā 10 zinātniskiem rakstiem par A. Čehova sacerējumu valodu un stilu, kā arī par krievu literārās valodas vēsturi.

1990. gados Tatjana Pabauska pārcēlās uz dzīvi Maskavā.


Inna Bergmane